Thời gian hiện tại: 00:54 - 06/02/2023
Xin chào, khách! Hãy đăng nhập để tắt quảng cáo!
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ YA4R
Công cụ & bài viết hay

Lần hoạt động

Diễn đàn | Giải trí | Nhạc
Tìm kiếm
LoveAnimeVR  LoveAnimeVR (679) [Off] [#]  (583 YA) (04.11.2018 / 13:05)
Vì sao à ? Đơn giản vì thích
359 lần được cảm ơn!
Tên : Bệnh Biến
Thể hiện : Tiêu Ức Tình

Nghe nhạc
[Tải xuống tập tin]

Bài hát: Bệnh Biến / 病变 - Tiêu Ức Tình

Yǒu tiān wǒ shuì xǐng kàn dào wǒ de shēn biān méi yǒu nǐ
Zài wǒ de yòu biān shì nǐ céng jīn xǐ huān de wán jù
Kě dāng wǒ zhàn qǐ shēn lái zài fáng jiān lǐ xún zhǎo nǐ
Liú xià de zhǐ yǒu dài zhe nǐ wèi dào de yī fēng xìn

Jiù zài zuó tiān hái yī qǐ kàn wǒ men de zhào piàn
Kě xiàn zài ràng wǒ gǎn jué xiàng làn jù lǐ de zhǔ yǎn
Wèi shén me zhè zhǒng shì qíng huì fā shēng zài wǒ shēn biān
Shì bù shì lǎo tiān méi néng kàn dào duì nǐ de fēng diān

Hái xiǎng zhe chuàng zào nǐ de yǔ zhòu
Dàn xiàn zài yǐ jīng bèi wǒ qīng kōng
Nǐ ràng wǒ zhěng gè rén dōu bīng dòng
Hái zěn me zài cì wèi nǐ xīn dòng

Wake up me bù shì nǐ de yì yuàn
Lí kāi wǒ kāishǐ xīn de qǐ diǎn
Kě néng wǒ hái huì duì nǐ tān liàn
Shuí ràng nǐ céng jīn ràng wǒ fēng diān

Fēng diān nà yě shì guò qù de huà miàn
Kàn wǎng hòu de jǐ tiān wǒ cāi nǐ yě bù huì chū xiàn
Wǒ huí xiǎng zhè jǐ nián jiù xiàng shì yào mìng de bìng biàn
Nǐ kě néng tīng bù jiàn lái zì tā duì nǐ de guà niàn ~

Kě néng yǒu diǎn lèi jué dé duì bù duì zhè shì dì jǐ cì zài wèi nǐ sù zuì
Méi liǎo wǒ jiān bǎng nǐ zài shuí shēn páng mǎi de lǐ wù dōu biàn chéng le huī
Céng jīn wǒ duō xiǎng bǎ nǐ biàn piào liang kàn zhe bié rén xiàn mù nǐ de mú yàng
Méi guān xì yǒu xiǎo xióng péi zhe nǐ kàn yuè liàng

Wǒ yǐ jīng kàn dào gēn nǐ duàn diàn de guò chéng dàn wǒ jiǎ zhuāng kàn bù jiàn
Shì bùshì yào biàn dé xiàng gè lì guǐ cái néng jìn rù nǐ de shì jiè
Wèi shén me bù shuō zài jiàn wǒ cāi nǐ yīng gāi shì bù xiǎo xīn de wàng jì
Dōu wú suǒ wèi yě yǒu diǎn lèi yě kě yǐ kāi shǐ xīn de jì yì

Yǒu tiān wǒ shuì xǐng kàn dào wǒ de shēn biān méi yǒu nǐ
Zài wǒ de yòu biān shì nǐ céng jīn xǐ huān de wán jù
Kě dāng wǒ zhàn qǐ shēn lái zài fáng jiān lǐ xún zhǎo nǐ
Liú xià de zhǐ yǒu dài zhe nǐ wèi dào de yī fēng xìn

Jiù zài zuó tiān hái yī qǐ kàn wǒ men de zhào piàn
Kě xiàn zài ràng wǒ gǎn jué xiàng làn jù lǐ de zhǔ yǎn
Wèi shén me zhè zhǒng shì qíng huì fā shēng zài wǒ shēn biān
Shì bù shì lǎo tiān méi néng kàn dào duì nǐ de fēng diān

Wǒ bù néng gòu tíng zhǐ a zhè xiē nián wǒ duì nǐ de fēng diān
Hái huì dài shàng nà tiáo wéi jīn ma zài měi yī gè hán fēng cì gǔ de dōng tiān
Hái yǒu měi cì sòng nǐ huí jiā de lù shàng bù jīng yì jiān chù pèng dào nǐ de shǒu
Nǐ chuān qún zi zhǎ yǎn jīng wàng zhe wǒ nà xiē ràng wǒ xīn dòng de shùn jiān

Nà tiáo shí zìlù kǒu shǐ zhōng yǒu nǐ shēn shang de qì wèi
Chē shuǐ mǎ lóng guò hòu de lù dēng xià de shēn yǐng yòu huì shì shuí
Tā shuō wǒ zhēn de xǐ huān nǐ dàn shì měi cì yù yán yòu bì zuǐ
Nà shí huāng táng de nán hái yòu hún zhuó le jǐ suì

Yǒu tiān wǒ shuì xǐng kàn dào wǒ de shēn biān méi yǒu nǐ
Zài wǒ de yòu biān shì nǐ céng jīn xǐ huān de wán jù
Kě dāng wǒ zhàn qǐ shēn lái zài fáng jiān lǐ xún zhǎo nǐ
Liú xià de zhǐ yǒu dài zhe nǐ wèi dào de yī fēng xìn
[/b]
Jiù zài zuó tiān hái yī qǐ kàn wǒ men de zhào piàn
Kě xiàn zài ràng wǒ gǎn jué xiàng làn jù lǐ de zhǔ yǎn
Wèi shén me zhè zhǒng shì qíng huì fā shēng zài wǒ shēn biān
Shì bù shì lǎo tiān méi néng kàn dào duì nǐ de fēng diān[b]

Đã chỉnh sửa bởi LoveanimeVR (04.11.2018 / 13:06) [1]
Bạn cần đăng nhập để bình luận
  Tổng số: 1

Cùng chuyên mục
How to download ringtones for mobile phones
Raptor Album Megamix (F—777)
https://sextop1.one/ga-bien-thai-tan-cong-cuong-hiep-em-gai-song-mot-minh-o-chung-cu/
Tuổi Nàng 15
Trọn bộ nhạc chuông mặc định Motorola RAZR V3 huyền thoại cho mọi dòng điện thoại
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ
Diễn đàn hack game Android Việt Nam | Game mod cho Android
Developer: Võ Thanh Trung
Diễn đàn được phát triển bởi tất cả thành viên, cảm ơn các bạn!