Thời gian hiện tại: 06:13 - 20/11/2019
Xin chào, khách! Hãy đăng nhập để tắt quảng cáo!
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ YA4R
Công cụ & bài viết hay

Lần hoạt động

Diễn đàn | Giải trí | Hình ảnh
Tìm kiếm
Diggory  Diggory (280) [Off] [#]  (150 YA) (15.04.2017 / 13:53)
Mọi thứ rồi sẽ qua thôi.
97 lần được cảm ơn!
Mình có vài ảnh charater nên chia sẻ, nếu thích các bạn có thể đặt làm wallpaper.
https://lienquan.garena.vn/files/skin/8625308f1624185a1ecc5e041e929d49583feed38c55e.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/993888a58cfa6b43a287c56a83b0358a583ff038f18f5.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/74c07022219dce077da6a570e4a79a8558770e406aad2.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/fd622bcdb9db848f9487f4c599adec97583ff08deb238.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/f175f9a7c4aa6a12d4fa36ce88708135589a93e1d2d47.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/2e09d12c88e846910b07cfabbf02a68b5847d56c9168d.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/d42d5987a1458ca4facb5b6aac0910625847d5a227f2b.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/21436d414c086275c3c956dcd97cc200583ff1399dcad.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/63671026c0e03766c31176d07b56c364583ff15c52852.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/2010b7e41dd78615e8b3a2f35b09ff7f589a8bd78c5b0.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/3fa6fb1c1695570e79df259229e7a6c9583ff18bcefb9.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/b4bc153a67afaf90f4cec132ef3f55ff583ffbfbd5a14.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/b10fa7d489fc711e580999728c26c2e9583ff2250fbf8.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/d042bfff5dcbe4a23bb6f71e89e8c537589a931a2e871.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/a4f18d5371cdfde200170538794fc49e583ff24b32ed3.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/7885cfef577fdfda6d4b3d012dde5441589a93743d34c.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/ae349d2c12bb6b34a31311ee4e230970583ff272a8758.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/d0439e599ec15678558d3328908ee6f658b92057506cd.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/8721728df19c947374c8943ea44b6095583ff29cecd04.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/6709b8632921fa4f1e048102c796d2e458a17b8bb6a6f.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/cc9cd7f440eb75f2b6b7908ae4b16bb5583ff2c0aaf0e.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/d77019c238b7f93c7ed0c3f37db9bdb158a17150a648f.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/b892253e8fa435a6aed47effae765cc0583ffcc9c76f8.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/c6bdc7259484c5a75a04019b81b798945847d6da8afc5.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/7b851c271ab7e0a84fdba0604e15952b583ff680e10b9.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/2abb3c66aaa36a0d6386a87eb806d08058cf62a194566.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/8b9cae237969e23bbd2c516cd5f7ec3d58462ead3cfe5.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/ea8e80b2aceeb0045f6ba21c7f139fc858462ef33b4b6.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/5d2ef89b0ced43b3b99994e18026e6955847d6710768d.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/ac8137f34f98d5fa6989b05e8b91ce6a583ff89ec9ae2.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/cbfdca52f37f668169031f9b72d90444589a8b7681841.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/e35e3660e4c33f1d5525ed774870b7c45847d77594313.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/429cf428ed5be83e73eaba9b91dee22358770c57e873e.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/6d6d07324d00e8113a968f3a8cf1c621583ff8d572c32.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/9b84b7e2b3f71361cc8d0178afb6696e58462fa58e8e0.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/4994ed2f082a8bc5a271789f5629e0e058462f5b2a939.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/33e0e5ec1ac8d0862e123e91789c7911583ff9b342fd1.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/7687b5dd087da0f013ef9338ffb2fd72583ff9caa231f.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/3106141185a7cd9fdabbe70bc12daaa2583ffac4ab194.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/1160b3468963e4d60a6e5fd3abd8aa8c583ffae909bcc.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/134e0d0f72e41584ba3e263ab5128ef7583ffb23e6e58.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/1dfc85fe1aac3aba890b2c6cb4aa9938583ffb5f75537.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/454657ba0b11387f88d0b58132180d3358bd147559a9e.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/c2404092a33129164287fbbe0d798790584a46a94450f.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/93b030a9f01ee15c9b5f378c540429f2584a5e176923a.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/88a40e0531b79526cf9204a136c64d3e58535babdce0b.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/185b7df5d540cabe5ce3a3ea10f55d28589a8f4af19de.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/f2d7ded4e3940e97a3fb2360462b8d4f58609b98c62cf.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/4e00e7f8ae0eb1ccbc8b42ab534a59eb5875ba3534c1f.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/25175f5edb65931ec15fca3b631850735860e4bd8e6aa.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/a30b48a090dae27485d5b60ca3a5865d587859276d69a.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/b10699500629002b70b13a47687f503f587858f7a8865.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/d12df6e30cb90d6b81a3f7702ae8a24d587c4acc8bea3.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/b3e06b2967ffd043882f883cb19bfc2058e1ba5ca6a13.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/a07f8400474aedff7074233aff7b38955886bb26abb23.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/c5632348776f7df6f8cf5efc299dec3158997870df87e.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/712c03470717ba8551f9b2ec6c488b6258ae60c6cdbda.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/22b451b442859a2ad7a92e3347360b3658b9accb0ad2e.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/8bbc54846d8a0581160fa2a1b83aaea058cb971cd2d41.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/5f9961c48b8e706d66c6f2b0db56881458cb97a134819.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/406a3ef424c29c59a843bf6240dff31558dcf04d7f1b7.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/96415e6f9da45b94a0590e3a08028c8958e7138edc4ce.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/247568b485908c8afad6f069a0a2e22158e71409e7839.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/a1771fdf778fff31b17797a80c1e80f358f0457757fb0.jpg
https://lienquan.garena.vn/files/skin/156be7888b0f8383a269ee3a7d3ec49258f045abab7ca.jpg
KingYA  KingYA (1807) (Người sáng lập) [Off] [#]  (6200 YA) (15.04.2017 / 14:28)
Cố gắng làm việc vì một tương lai tươi sáng
1429 lần được cảm ơn!
Ngang vầy thì đặt hình nền PC được chứ đt sao đặt được .
Thinhya4r  Thinhya4r (418) [Off] [#]  (4980 YA) (15.04.2017 / 14:44)
︵✿Şɦїɳ™
103 lần được cảm ơn!
To quá, làm hình nền ko rõ
♡Tiểu Công Tử♡  ♡Tiểu Công Tử♡ (1820) [Off] [#]  (22010 YA) (15.04.2017 / 17:08)
Ngụy con tự nhục
320 lần được cảm ơn!
Bác kiếm e con venus trong cf vs
Vs chỉnh cho dọc đi
Đã chỉnh sửa bởi ♡Tiểu Công Tử♡ (15.04.2017 / 17:08) [1]
Bạn cần đăng nhập để bình luận
  Tổng số: 4

Cùng chuyên mục
Tuyển tập 1 số comments bình luận được cho là nhảm nhí và điên khùng trên Google Play Store
Share Tổng hợp Wallpapers cho Smartphone
6 Ảnh Anime đẹp để làm màng hình chính cho android
Theo yêu cầu của anh Lupin3
「Poster」Avengers: Endgame Full HD
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ
Diễn đàn hack game Android Việt Nam
Developer: Võ Thanh Trung
Diễn đàn được phát triển bởi tất cả thành viên, cảm ơn các bạn!