Thời gian hiện tại: 00:51 - 21/09/2021
Xin chào, khách! Hãy đăng nhập để tắt quảng cáo!
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ YA4R
Công cụ & bài viết hay

Lần hoạt động

Diễn đàn | Khu vực Android | ROM cho Android
Tìm kiếm
Võ Thập Tam(13)  Võ Thập Tam(13) (379) [Off] [#]  (1370 YA) (01.11.2014 / 09:43)
Nhìn gì mà nhìn :(
106 lần được cảm ơn!
Nguồn Tổng Hợp : VN - XDA - CHINA - OPEN SOUCE
1 - Oppo N1T
Link download : http://pan.baidu.com/s/1i3p7wQp
2 - Oppo Find 7A
Link download: http://pan.baidu.com/s/1dDek4bn
3 - Oppo Find 5W
Link download : http://pan.baidu.com/s/1sjk6Oih
4 - Oppo Find 5T
Link download : http://pan.baidu.com/s/1pLfp8
6 - Oppo R829T
Link download : http://d9.romzhijia.net/9397.zip
7 - Oppo R829
Link download : http://d9.romzhijia.net/9397.zip
8 - Oppo Find Clover R833
Link download : http://d9.romzhijia.net/9918.zip
9 - Oppo R815T
Link download : http://pan.baidu.com/share/link?
shareid=2112056173&uk=1596896535
10 - Oppo T29
Link download : http://www.romjd.com/Rom/
Detail/21467
11 - Huawei Acend P6
Link download : http://pan.baidu.com/share/link?
shareid=3672769771&uk=2936987094
12 - Amoi N820
Link download : http://pan.baidu.com/s/1i3DUsNb
13 - Xperia C
Link download : https://docs.google.com/file/
d/0B3i_PigD1mb7YXJhQ24xT2dhMHc/preview
14 - Lenovo P780
Link download : http://pan.baidu.com/s/1o68u27o
15 - Hisense X1
Link download : http://www.romzj.com/resources/
default.html?view=rom&id=15866
16 - Huawei 3C vs H30-T1
Link download : http://www.romzj.com/resources/
huawei.html?view=rom&id=16646
17 - Coolpad 9976A
Link download : http://www.romzj.com/resources/
default.html?view=rom&id=16653
18 - NO.1 S6
Link download : http://www.romzj.com/resources/
default.html?view=rom&id=16706
19 - Nibiru H1
Link download : http://www.romzj.com/resources/
default.html?view=rom&id=16802
20 - Huawei C8813Q
Link download : http://www.romzj.com/resources/
huawei.html?view=rom&id=16651
21 - Huawei C8815
Link download : http://www.romzj.com/resources/
huawei.html?view=rom&id=16619
22 - Huawei 3X - G750 - T00
Link download : http://pan.baidu.com/share/link?
shareid=1692979002&uk=3892365257
23 - Nubia Z5S
Link downlod : http://www.romzj.com/resources/
default.html?view=rom&id=16832
24 - Moto MB886
Link download : http://hshouyou.com/bbs/forum.ph ...
d=22&extra=page%3D1
25 - Huawei G700
Link download : http://www.romzj.com/resources/
huawei.html?view=rom&id=16599
26 - Touch Lai 504
Link download : https://docs.google.com/uc?id=0B ...
c3M&export=download
27 - Sky Vega A890 ( S,L,K)
Rom : http://coloros-rom.qiniudn.com/
o_18ojc2gaoqh31leh1vse1cjb1v7ll.zip
Link download : http://pan.baidu.com/s/1bnGiIS3
Link download : http://pan.baidu.com/s/1o69aIca
Link download : http://pan.baidu.com/s/1sj2OXFR
28 - Lenovo S920
Link download : https://docs.google.com/file/d/0 ...
wNGdfaU0/edit?pli=1
29 - ZTE V987
Link download : http://coloros-rom.qiniudn.com/
o_18mphmi311m77155fop9oiv1el41j.zip
30 - Lenovo S820
Link download : http://d-h.st/VnY
31 - Lenovo A820T
Link download : http://www.romzj.com/resources/
default.html?view=rom&id=16492
32 - Huawei Honor 2 U9508
Link download : http://www.romzj.com/resources/
huawei.html?view=rom&id=16650
33 - Huawei G610 - G610s
Link download : http://www.romzj.com/resources/
huawei.html?view=rom&id=16347
34 - Coolpad F1 8297w
Link download : http://www.romzj.com/resources/
default.html?view=rom&id=16718
35 - Huawei G510
Link download : http://pan.baidu.com/s/1mg4vLFU
36 - Amoi N821
Link download : http://pan.baidu.com/s/1kTqPEEb
37 - INEW V3
Link download : https://docs.google.com/file/
d/0B0CwVVeT5pzwQldQM3NKdXUxdjg/edit
38 - Galxy S4
Link download : http://pan.baidu.com/s/1jGkeB46
39 - Galaxy S3
Link download : http://pan.baidu.com/s/1c0iqkuc
40 - Xiaomi Mi2/2S
Link download : http://www.romzj.com/resources/
default.html?view=rom&id=16962
41 - Xiaomi 2A
Link download : http://www.romzj.com/resources/
default.html?view=rom&id=16154
42 - ZTE V987
Link download : http://coloros-rom.qiniudn.com/
o_18nl2fnfk1kbn1its1m03bii11qcg.zip
43 - RevoLead-Zopo 980
Link download : https://docs.google.com/file/
d/0B3i_PigD1mb7ak1hdWV6QmNydmc/edit
44 - Gfive G4
Link download : http://pan.baidu.com/share/link?
shareid=3422171245&uk=4095246489
45 - Gfive G6
Link download : http://pan.baidu.com/s/1gdrDHRl
46 - Gfive G9
Link download : http://pan.baidu.com/s/1gdyzzrX
pass : svno
47 - Jiayu G2S
Link download : http://pan.baidu.com/share/link?
shareid=3785328939&uk=3996071537
48 - Jiayu G4C
Link download : http://pan.baidu.com/s/1dD27eu9?qq-
pf-to=pcqq.group
49 - ZTE W970
Link download : http://pan.baidu.com/s/1mgulwFY
50 - Optimus G E975
Link download : http://pan.baidu.com/share/link?
shareid=2811883468&uk=824909629
51 - Optimus GK
Link download : http://pan.baidu.com/share/link?
shareid=3777854499&uk=824909629
52 - Optimus G Pro
Link download : http://pan.baidu.com/share/link?
shareid=3778839225&uk=824909629
53 - SU640
Link download : http://pan.baidu.com/share/link?
shareid=1800355994&uk=824909629
54 - Lu6200
Link download : http://pan.baidu.com/share/link?
shareid=1814222248&uk=824909629
55 - LCL Idol X S960
Link download : http://pan.baidu.com/s/1sjQ4J4D
pass : yjrl
56 - LCL Idol X S960T
Link download : http://pan.baidu.com/share/init?
shareid=3684151088&uk=3056233746
pass : 6pvy
57 - TCL S950
Link download : http://pan.baidu.com/s/1qWLOwKO
pass : uxsa
58 - Imo S88
Link download : http://d-h.st/BSM
59 - OnePlus One
Link download : http://pan.baidu.com/share/init?
shareid=702518994&uk=1009754800
Pass:14mp
Link download : http://d10.romzhijia.net/10662.zip
60 - ZTE U956
Link download : http://pan.baidu.com/s/1o6M8ISE
61 - Fly F600
Link download : http://www.needrom.com/wp-
conten ... %20MINHQUANGSMB.zip
62 - Sky A820
Link download : http://pan.baidu.com/s/1hqKJjUW
63 - Geek U988S
Link download : http://coloros-rom.qiniudn.com/
o_18of4lhar1sc414541l6r1ktgg89g.zip
64 - ZTE V987
Link download : http://coloros-rom.qiniudn.com/
o_18nl2fnfk1kbn1its1m03bii11qcg.zip
65 - HTC One X S720e
Link download : http://pan.baidu.com/s/1o6pyMnw
66 - K-Touch V8 - Symbean
Link download : http://coloros-rom.qiniudn.com/
o_18pdjhr0a1br7124b1gfjjs510epg.zip
67 - K-Touch V9 - Symbean
Link download : http://coloros-rom.qiniudn.com/
o_18pdjca1ff181p636o91v9h1lbrg.zip
68 - Galaxy S2 I9100
Link download : http://pan.baidu.com/s/1qWJMUpm
69 - Motorola A920 W
Link download : http://pan.baidu.com/s/1gdwyzKn
70 - Galaxy Note N7000-I9220
Link download : http://d10.romzhijia.net/10739.zip
71 - HTC Desire HD G10
Link download : http://pan.baidu.com/s/1o6K6Rj0
72 - HTC One X
Link download : http://pan.baidu.com/s/1mgyqkTa
73 - Galaxy Nexus
Link download : http://kuai.xunlei.com/d/
vAsZAAItDQAC-olTdfb
74 - ZTE V970
Link download : http://pan.baidu.com/s/1o6LSMXO
75 - TCL S960
Link download : http://pan.baidu.com/s/1o6iCQjo
76 - SKY VGEA-A860S/L/K 0524
Link download : http://coloros-rom.qiniudn.com/
o_18on7n6et1ohiudg1un213l8o3ig.zip
77 - Note II N7100
Link download : http://d11.romzhijia.net/10792.zip
78 - Lg G2 D820 & F320X
Link download : http://coloros-rom.qiniudn.com/
o_18onkallvcgrl81oqk26dp36kq.zip
Fix IMEI : coloros-rom.qiniudn.com/
o_18onkallvcgrl81oqk26dp36kq.zip
79 - Lenovo A850
Link download : http://d9.romzhijia.net/9607.zip
80 - Lenovo P770
Link download : http://pan.baidu.com/s/1eQiT978
81 - Xiaomi mi3W
Link download : http://d11.romzhijia.net/10796.zip
82 - Oppo R827
Link download : http://pan.baidu.com/s/1sjAmQfV
83 - Galaxy S2 I9100G
http://pan.baidu.com/s/1jGJtPUQ
Võ Thập Tam(13)  Võ Thập Tam(13) (379) [Off] [#]  (1370 YA) (01.11.2014 / 09:44)
Nhìn gì mà nhìn :(
106 lần được cảm ơn!
Up qua cwm nha
Đau Lòng  Đau Lòng (35) [Off] [#]  (730 YA) (22.05.2015 / 07:20)
1 lần được cảm ơn!
Cho xin rom philip s308
Luân  Luân (1607) [Off] [#]  (250 YA) (22.05.2015 / 07:23)
fuck you
109 lần được cảm ơn!
Có s3 canada i747m thì hay : ((
Kidbmt2001  Kidbmt2001 (2251) [Off] [#]  (78077 YA) (22.05.2015 / 07:57)
→_→ I'm a ≧﹏≦ Lolicon ←_←
299 lần được cảm ơn!
mấy cái rom này là sao?không hiểu
Bạn cần đăng nhập để bình luận
  Tổng số: 5

Cùng chuyên mục
[ROM COOK] Lineage 14.1.2 cho Samsung Galaxy J1-2016 (SM-J120H)
Ai có máy MOTO XT1032 Android 5.1 đã root em nhờ tý ạ !!
[HOT] nhận chuyển ROM stock trên trang sammobile qua drive
Hướng dẫn nâng cấp Android 7.1.1 không chính thức cho Galaxy Core Prime VE G361H
[ Nhờ vả ] Xin ROM Stock Samsung Galaxy Trend Plus đã root
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ
Diễn đàn hack game Android Việt Nam | Game mod cho Android
Developer: Võ Thanh Trung
Diễn đàn được phát triển bởi tất cả thành viên, cảm ơn các bạn!