Thời gian hiện tại: 06:34 - 30/09/2022
Xin chào, khách! Hãy đăng nhập để tắt quảng cáo!
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ YA4R
Công cụ & bài viết hay

Lần hoạt động

Diễn đàn | Khu vực Android | Games hack cho Android
Tìm kiếm
1 2 >>
hunter365  hunter365 (69) [Off] [#]  (5880 YA) (24.07.2015 / 15:35)
đẮng...À mÀ thÔi !!! ©
31 lần được cảm ơn!
Lại rãnh nên tìm 1 số game "Người tăm"( Người que) nhẹ mà hay cho AE chiến dịp hè. Rãnh mình sẽ tổng hợp thêm game và link

Stickman Trials -Đua xe đạp địa hình

https://lh3.googleusercontent.com/-goVkoqNpimwex7mi-7NLUrm5tFKzvcbApCz2TV5rvMb8QelOWrARqYasFSaWSsCVuo=w300-rw
http://sg.cdnmob.org/androidgame_img/stickman_trials/real/2_stickman_trials.jpg
http://sg.cdnmob.org/androidgame_img/stickman_trials/real/4_stickman_trials.jpg
Mod: Free shopping(2.0.5), Full tiền(2.0.2)
Pb 2.0.5 mod
Android 2.3.3+
171 MB( Apk+ data)
Offline
Credit: RoyalGamer
Hướng dẫn:
1. down về giải nén được 1 Apk+ 1 thư mục "com.cmta.stickmantrials"
2. Chép thư mục vào Bộ nhớ/Android/Obb ( Chưa có Thư mục Obb thì tạo nha)
3. Cài đặt và chiến

Link 2.0.5 mod [Tải xuống tập tin]
Link 2.0.2 mod [Tải xuống tập tin]

League of Stickman

https://lh3.googleusercontent.com/V12wj0Zw-y7s3Zt_ahbDJNByr0sewf4w-xxeMqPN8fJfBa0hfdmVU_zZmlJYpsgipQ=w300-rw
http://sg.cdnmob.org/androidgame_img/league_of_stickman/real/2_league_of_stickman.jpg
http://sg.cdnmob.org/androidgame_img/league_of_stickman/real/3_league_of_stickman.jpg
Mod: Coins and Gems sẽ tăng khi mua đồ mà không giảm
PB 1.0.3 mod
Android 2.2+
45 MB Apk
Offline
Link Apk: [Tải xuống tập tin]

Call of Stickman: Trigger Down

https://lh3.ggpht.com/2WRgD--R0I81ZzkRtJ_MOQ6jEmJKQ5Fn4R7BSu6ivUa-PIJWL3_mMBHifZg-nN3bsPE=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/12/148165/screenshot-5.jpg
http://media.androidappsgame.com/12/148165/screenshot-3.jpg
Mod: Full tiền
Pb 1.0.3 mod
23 Mb Apk
Android 2.2+
Link [Tải xuống tập tin]

Anger of Stick 2

https://lh5.ggpht.com/2U8Do97iXj8_LOErkrIB7uYrIRXTLuYSOHBc5Oq37bVDi_FQ0Mr2zuH8tp8tIh1dlcU=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/12/85125/screenshot-3.jpg
http://media.androidappsgame.com/12/85125/screenshot-4.jpg
Mod: Full tiền
PB 1.1.2
Android 2.1+
13 Mb
offline
Link 1.1.2 mod [Tải xuống tập tin]

Anger of Stick 3

https://lh4.ggpht.com/oRZGIomdKmDVUDrHMjsHx_71ho0Dbvvgrk0aC-Lg1mTEk74KXN8UlAi1C1JizU8LFI4=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/12/85126/screenshot-3.jpg
http://media.androidappsgame.com/12/85126/screenshot-4.jpg
Mod :Full tiền và Mở khóa
PB 1.0.4
Android 2.1+
23 Mb Apk
Ofline
Link 1.0.4 mod [Tải xuống tập tin]
Link 1.0.3 mod [Tải xuống tập tin]

Gun Fu: Stickman 2

https://lh3.googleusercontent.com/KBLw9geVvchy7TVdu5Hk5iUY0DSkGUPV-RBBdCeS7PweSIFmgrhghRCbmz4QilWxzX4=w300-rw
http://media2.androidappsgame.com/3/163208/screenshot-3.jpg
http://media2.androidappsgame.com/3/163208/screenshot-4.jpg
Mod: Full tiền
Pb 1.2.0
Android 4.0+
38 Mb Apk
Offline
Link: [Tải xuống tập tin]

Gun Fu: Stickman Edition

https://lh4.ggpht.com/DjgeuUlch0W3VHgUGc5cEYRpRfpo4TBBoIt0-ZukRqyVYz3M5moMdHm0G7pBeOsNq0ns=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/3/35606/screenshot-3.jpg
http://media.androidappsgame.com/3/35606/screenshot-4.jpg
Mod: Free Shopping
Pb 1.7.2 mod
Android 4.0+
21 Mb Apk
Offline
Link [Tải xuống tập tin]

Stickman And Gun

https://lh6.ggpht.com/_S_NAzAG3NhDoEkb3Z4h4Q0zJ1W9ItiJ5s5ZMvLTBe4diR3_r790cAcJAP_oNn3t4A=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/12/21346/screenshot-10.jpg
http://media.androidappsgame.com/12/21346/screenshot-11.jpg
Mod: Full tiền
PB 2.0.3 mod
Android 2.3+
15 mb Apk
Offline
Link: [Tải xuống tập tin]

Stickman Shooter 3D

https://lh6.ggpht.com/bUxzF8NHQqCddfkzCqdcpCjk_XId9dUnziSpIx3BjauS0XbQ28pcK87_rCjalDXQMgE=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/12/19598/screenshot-5.jpg
http://media.androidappsgame.com/12/19598/screenshot-7.jpg
Mod: full tiền (1.3), free shoping(1.2)
Pb 1.3 mod
Android 2.3.3+
43 Mb
Offline
Link 1.3 mod: [Tải xuống tập tin]
Link 1.2 mod: [Tải xuống tập tin]


Stickman Basketball

https://lh6.ggpht.com/-nrF6Dvzc55y-kHl41Xx80Ef8uyMg_ADxEgo2XICsaxH59wRyt8WmlitUzOs-9FLng=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/7/156443/screenshot-4.jpg
http://media.androidappsgame.com/7/156443/screenshot-5.jpg
Mod: Mở khóa tất cả
Pb1.3 mod
Offline
27Mb
Android 2.3+
Link: [Tải xuống tập tin]

Stickman Downhill

https://lh5.ggpht.com/BhH5LfTuvf_ZM4dK0bxDGGlh3gh_ZmwarUxpgxGbTzRZbbYCWC4rDNfkX3V1ZRJE5FY=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/9/5977/screenshot-7.jpg
http://media.androidappsgame.com/9/5977/screenshot-8.jpg
Mod: Mở khóa tất cả
Pb 2.8 mod
34 Mb
Offline
Android 2.2+
Link: [Tải xuống tập tin]

Stickman Ice Hockey

https://lh4.ggpht.com/n2Xnhh8vUljb3IyQv3fG2-nRQ6PoNHn6lGXHKRdbQlcsFAoEGSyXYxge2ykihvXzf0k8=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/7/7927/screenshot-1.jpg
http://media.androidappsgame.com/7/7927/screenshot-2.jpg
Mod: Mở khóa tất cả
Pb 1.0 mod
33 Mb
Offline
Android 2.3+
Link: [Tải xuống tập tin]

Stickman Tennis 2015

https://lh6.ggpht.com/O2QZzC4mTuGJ0yKcAIMAdi0pSn4gRC4-aIWAFdjcGzy3qYCcONUmkjeOvhEq-w68dy4=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/7/12379/screenshot-3.jpg
http://media.androidappsgame.com/7/12379/screenshot-4.jpg
Mod: Full tiền
Pb 1.0 mod
38 Mb
Offline
Android 2.3+
Link: [Tải xuống tập tin]

Stickman Train Shooting

https://lh4.ggpht.com/EpixSYYsmyp3s3HTsPeiEYPa_HV4lcNLvTNPNme7B8al6gZicgwELceJncUqtBMeTTk=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/12/148161/screenshot-1.jpg
http://media.androidappsgame.com/12/148161/screenshot-2.jpg
Mod: Full tiền
Pb 1.2.1 mod
Ofline
21 Mb
Android 2.3.3+
Link: [Tải xuống tập tin]

Stickman Soccer

https://lh5.ggpht.com/qGfZ8chuppwO5XwHHTDe4R-XftxvmkZ8eM4D4xbrcQKtDBUWCE58_EF3enNk_a0dxdE=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/7/9795/screenshot-3.jpg
http://media.androidappsgame.com/7/9795/screenshot-4.jpg
Mod: Mở khóa tất cả
Pb 2.6 mod
23 Mb
offline
Android 2.3+
Link: [Tải xuống tập tin]

Stickman Soccer 2014

https://lh5.ggpht.com/fwULyuje_Z-x34XTAu_NyHup078swuEmUEA0yd5QKU01MDl5fJj5cYN-4TwbJ0c65g=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/7/90169/screenshot-2.jpg
http://media.androidappsgame.com/7/90169/screenshot-4.jpg
Mod: Mở khóa tất cả
Pb 1.8 mod
27 Mb
offline
Android 2.2+
Link: [Tải xuống tập tin]

Stickman Ski Racer

https://lh4.ggpht.com/24_1aA7A6kbeZLhs6eoLsslruwVfm7xJHNhKOrUKQGQCcZS69cqUxudJRyGN5VQpRQzP=w300-rw
http://2.bp.blogspot.com/-5G3MxCHprAw/UmS0vrezf5I/AAAAAAAAJz0/PKAxxuL6Ey8/s400/sr2.webp
http://3.bp.blogspot.com/-0YJeSNaYqGo/UmS0wv0ZbpI/AAAAAAAAJz8/NIx4CSL6Hqs/s400/sr3.webp
Mod: Full tiền
Pb 2.0.0 mod
Offline
22 Mb
Android 2.2+
Link: [Tải xuống tập tin]

Draw a Stickman: EPIC

https://lh6.ggpht.com/Z6IO1fHwZtnL2-iHI8Dz0VHS5SyBhlKNuVBL5et_kAqkKBnQDLmF2cp_F0YU5_5V2jE=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/15/23665/screenshot-4.jpg
http://media.androidappsgame.com/15/23665/screenshot-5.jpg
http://media.androidappsgame.com/15/23665/screenshot-2.jpg
Mod: Mở khóa tất cả
Pb 1.4.3.113 mod
49 Mb
Android 2.3.3+
Offline
Link [Tải xuống tập tin]

Draw a Stickman: EPIC 2

https://lh3.googleusercontent.com/Hy-n37jbyBX_Is3ybA07ATMxgX8K8oaqcwfEHSNj1K9UU5DFbsp6-q9_WSvTMs_P2g=w300-rw
http://1.bp.blogspot.com/-YApcc7FWq7c/VZ5n3EyhWVI/AAAAAAAAg2A/Vl5XwB4oe4Y/s640/ds2.webp
http://4.bp.blogspot.com/-F_fQKVgYZks/VZ5n3MhKtfI/AAAAAAAAg18/vIFIu1qRCwI/s640/ds3.webp
Mod: Mở khóa tất cả
Pb 1.0.1.354
89 Mb Apk+ Data
Ofline
Android 4.0+
Hướng dẫn:
1. down về giải nén được 1 Apk+ 1 thư mục "com.hitcents.drawastickmanepic2"
2. Chép thư mục vào Bộ nhớ/Android/Obb ( Chưa có Thư mục Obb thì tạo nha)
3. Cài đặt và chiến
Link [Tải xuống tập tin]

Ultimate Stick Fight

https://lh4.ggpht.com/zkpaAJZA3XKC0_2TFP9QGpQIjmFz9u8u221scwD6T6fw4Atw5bZul3jarnQ-NxHgwXo=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/3/26191/screenshot-2.jpg
http://media.androidappsgame.com/3/26191/screenshot-4.jpg
Mod: Full tiền
Pb 1.2 mod
21 Mb
Ofline
Android 2.2+
Link: [Tải xuống tập tin]

Jetpack Doodle Man

https://lh6.ggpht.com/PVxIwuHYh4o6hH_yrfcuPBOzcPuOBWlUgy6dj1elKKC48A7xccVYMK4CSwz5pRJ7SQ=w300-rw
http://media.androidappsgame.com/12/5393/screenshot-4.jpg
http://media.androidappsgame.com/12/5393/screenshot-2.jpg
Mod: Full tiền
Pb 1.2 mod
22 Mb
Android 2.3.3+
Offline
link : [Tải xuống tập tin]

Đã chỉnh sửa bởi hunter365 (25.07.2015 / 18:18) [48]
☘Smod Tâm☘  ☘Smod Tâm☘ (2229) (SMod) [Off] [#]  (61370 YA) (24.07.2015 / 15:37)
Nói không với Deep Web
652 lần được cảm ơn!
Nhìn ảo lòi.. .. kiểu này anh em load và xem được không đây!
hunter365  hunter365 (69) [Off] [#]  (5880 YA) (24.07.2015 / 15:39)
đẮng...À mÀ thÔi !!! ©
31 lần được cảm ơn!
# Tâm Kevin (24.07.2015 / 15:37)
Nhìn ảo lòi.. .. kiểu này anh em load và xem được không đây!
edit 2 hinh ln^^
Delta Force  Delta Force (444) [Off] [#]  (0 YA) (24.07.2015 / 15:59)
LOL
53 lần được cảm ơn!
Khoái nhất League of Stickman. Thank you very much.
MèoBest  MèoBest (2352) [Off] [#]  (540 YA) (24.07.2015 / 16:39)
287 lần được cảm ơn!
3g load mãi thým ạ sửa lại hình đi .
hunter365  hunter365 (69) [Off] [#]  (5880 YA) (24.07.2015 / 17:34)
đẮng...À mÀ thÔi !!! ©
31 lần được cảm ơn!
# MèoBest (24.07.2015 / 16:39)
3g load mãi thým ạ sửa lại hình đi .
Edit xong
hieuvxdl  hieuvxdl (12) [Off] [#]  (2690 YA) (24.07.2015 / 17:47)
0 lần được cảm ơn!
K có anger of stick 4 ak
huong3kad  huong3kad (35) [Off] [#]  (740 YA) (24.07.2015 / 18:17)
2 lần được cảm ơn!
ai tìm giúp e avatar auto chơi kim cương vs.
hunter365  hunter365 (69) [Off] [#]  (5880 YA) (24.07.2015 / 19:16)
đẮng...À mÀ thÔi !!! ©
31 lần được cảm ơn!
# hieuvxdl (24.07.2015 / 17:47)
K có anger of stick 4 ak
hì .ko co bản hack bn oi
bloodaxe  bloodaxe (1) [Off] [#]  (60 YA) (31.08.2015 / 16:07)
0 lần được cảm ơn!
Có naruto stick man k
Bạn cần đăng nhập để bình luận
  Tổng số: 18
1 2 >>

Cùng chuyên mục
Game Tiên Tú Kiếm Duyên Lục Việt Hóa Cho Android
Lonely survivor Tiếng Việt mod tiền - tựa game tương tự vampirie surival cho Android
Game Sword Hunter Cho Android
Topic Tổng Hợp Game Offline Hack Mod Phần 9 Cho Android
Game Isekai Tái Sinh Thành Chiến Binh Mùa 2 v2.0 Việt Ngữ Cho Android
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ
Diễn đàn hack game Android Việt Nam | Game mod cho Android
Developer: Võ Thanh Trung
Diễn đàn được phát triển bởi tất cả thành viên, cảm ơn các bạn!