Thời gian hiện tại: 03:07 - 24/04/2024
Xin chào, khách! Hãy đăng nhập để tắt quảng cáo!
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ YA4R
Công cụ & bài viết hay

Lần hoạt động

Diễn đàn | Giải trí | Chém gió
Tìm kiếm
1 2 3 >>
Chủ đề đã đóng cửa
๖ۣۜȚųẤņ  ๖ۣۜȚųẤņ (577) [Off] [#]  (150 YA) (24.08.2015 / 23:24)
Oops!
65 lần được cảm ơn!
Hướng dẫn sử dụng: Võ công + (Tên người sử dụng - Nơi sử dụng)
Chú thích:
TNGH: Tiểu Ngạo Giang Hồ
AHXĐ: Anh hùng xạ điêu
TĐHL: Thần Điêu Hiệp Lữ
YTĐLK: Ỷ Thiên Đồ Long Ký
LĐK: Lộc Đỉnh Ký.
TLBB: Thiên Long Bát Bộ

I/ CÁC LOẠI BÍ KÍP VÕ HỌC:
1-Cửu Âm Chân Kinh
(Mai Siêu Phong, Hoàng Dược Sư, Quách Tĩnh- AHXĐ, Cô Gái Áo Vàng hậu duệ của Dương Qúa và Tiểu Long Nữ– YTĐLK, Chu Chỉ Nhược – YTĐLK)
2-Cửu Dương Chân Kinh (Trương Vô Kỵ - YTĐLK)
3-Quỳ Hoa Bảo Điển (Đông Phương Bất Bại- TNGH)
4-Hoá Công đại pháp (Tinh Túc Lão Tiên- TLBB)
5-Hấp Tinh Đại Pháp (Nhậm Ngã Hành, Lệnh Hồ Xung – TNGH, Đoàn Dự-TLBB)
6-Đả Cẩu bổng pháp (Hồng Thất Công, Hoàng DUng và bang chúng cái bang cùng các trưởng lão 1 túi đến 6 túi - AHXĐ)

II/ CÁC LOẠI THẦN CÔNG:
0-Tiên Thiên Công (Vương Trùng Dương – AHXĐ/TĐHL)
1-Cửu Dương thần công (Trương Vô Kỵ- YTĐLK)
2-Dịch cân kinh (Trương Vô Kỵ -YTĐLK, Trương Tam Phong -TĐHL/YTĐLK)
3-Càn Khôn đại nã di (Trương Vô Kỵ, Dương Tiêu- YTĐLK, Dương Đỉnh Thiên - (?) )
4-Tử Hà bí lục (Nhạc Bất Quần- TNGH)
5-Tiểu Vô tướng công (Hư Trúc- TLBB)
6-Bắc Minh thần công (Vô Nhai Tử- TLBB, Lý Thu Thủy- TLBB, Hư Trúc- TLBB)
7-Cáp mô công (Âu Dương Phong- AHXĐ/TĐHL, Dương Quá- TĐHL)
8-Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Kim Chung Tỏa (Ngao Bái- LĐK)
9-Nhật Nguyệt Thần Công (Nhậm Doanh Doanh (Con gái Nhậm Ngã Hành)- TNGH)
10- Ngọc Nữ Tâm Kinh (Lâm Triều Anh, Dương Qúa, Tiểu Long Nữ - TĐHL)

III/ CÁC LOẠI KIẾM PHÁP:
1-Độc Cô cửu kiếm (Lệnh Hồ Xung, Phong Thanh Dương- TNGH, Độc Cô Cầu Bại - (?) )
2-Tịch Tà kiếm phổ (Nhạc Bất Quần,Lâm Bình Chi- TNGH)
3-Toàn Chân kiếm pháp (Vương Trùng Dương- AHXĐ)
4-Ngọc Tiêu kiếm pháp (Hoàng Dược Sư- AHXĐ/TĐHL)
5-Thái Cực kiếm pháp (Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ- YTĐLK)
6-Duyệt Tuyệt kiếm pháp (Duyệt Tuyệt Sư Thái – YTĐLK)
7-Hoa Sơn Kiếm Pháp (Lệnh Hồ Xung- AHXĐ)
8-Ngọc Nữ Kiếm Pháp (Tiểu Long Nữ - TĐHL)
9- Lạc Anh kiếm pháp (Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư – AHXĐ)
10- Song Kiếm Hợp Bích (Tiểu Long Nữ, Dương Qúa – TĐHL)

IV/ CÁC LOẠI CHƯỞNG PHÁP:
0-Giáng Long Thập Bát Chưởng (Tiêu Phong- TLBB)
1-Kháng Long Hữu Hối (Hồng Thất Công, Quách Tĩnh- AHXĐ, Tiêu Phong- TLBB)
2-Tiêu Dao du chưởng pháp (Hư Trúc- TLBB)
3-Lạc Anh thần kiếm chưởng (Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Dương Qúa- AHXĐ/TĐHL)
4-Ám Nhiên tiêu hồn chưởng (Dương Qúa- TĐHL)
5-Huyền Minh Thần chưởng (Huyền Minh Nhị Lão- YTĐLK)
6-Ngũ Độc thần chưởng (Lý Mạc Sầu- TĐHL)
7-Thiên Sơn Lục Âm chưởng (Thiên Sơn Đồng Lão-TLBB)
8-Thôi Tâm Chưởng (Mai Siêu Phong- AHXĐ)
9-Kim Đỉnh Miên Chưởng (Duyệt Tuyện Sư Thái-YTĐLK)
10-Hàn Băng Chưởng (Huyền Minh Nhị Lão- YTĐLK, Tả Lãnh Thiền- YTĐLK, Long Nhi- LĐK)
11-Đại Tung Âm Chưởng (Tả Lãnh Thiền- YTĐLK)
12-Hóa Công Đại Pháp (Đinh Xuân Thu- TLBB, A Tử - TLBB)
13-Độc Cổ Công (Đinh Xuân Thu – TLBB, A Tử - TLBB)
14- Hóa Cốt Miên Chưởng (Đinh Xuân Thu- TLBB, Hải Đại Phú – LĐK, Vi Tiểu Bảo – LĐK)
15- Bích Lịch Kiêm Quang Lôi Điện Chưởng (Tổng Đà Chủ Hội Thiên Địa Trần Cận Nam- LĐK)
16- Xích Luyện Thần Chưởng (Lý Mạc Sầu – TĐHL)

V/ CÁC CÔNG PHU ĐIỂM HUYỆT VÀ CHỈ PHÁP:
1-Nhất dương chỉ (Nam Đế Đoàn Chính Thuần- AHXĐ, Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần, Đoàn Diên Khánh- TLBB)
2-Đạn Chỉ thần thông (Hoàng Dược Sư- AHXĐ/TĐHL)
3-Lục Mạch thần kiếm (Nhất Đăng Đại Sư- AHXĐ/TĐHL/TLBB, Đoàn Dự- TLBB)
VI/ CÁC LOẠI BỘ PHÁP:
1-Lăng Ba vi bộ (Đoàn Dự- TLBB)
2-Thê vân tung (Võ Đang Thất Hiệp, Trương Vô Kỵ- YTĐLK)
3-Thủy thượng phiêu (Cầu Thiên Nhẫn - AHXĐ)
4- Mai Hoa Bộ Pháp (Hoàng Dược Sư –AHXĐ/TĐHL)
5- Bích Hổ Du Tường (Quách Tĩnh- AHXĐ/TĐHL)

VII/ CÁC LOẠI QUYỀN PHÁP:
1-Thất thương quyền (Tạ Tốn- YTĐLK)
2-Thái Tổ trường quyền (Tiêu Phong- TLBB)
3-Thái cực quyền (Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ- YTĐLK)
4-Không Minh quyền (Châu Bá Thông- AHXĐ, TĐHL)
5-Linh Xà Quyền (Tây Độc Âu Dương Phong – AHXĐ, TĐHL)

VIII/ CÁC LOẠI TRẢO PHÁP:
1-Bóp Vếu Long trảo thủ (Vi Tiểu Bảo- LĐK )
2-Cửu Âm bạch cốt trảo (Mai Siêu Phong- AHXĐ, Chu Chỉ Nhược- YTĐLK)

VIIII/ CÁC MÔN ÁM KHÍ, ĐỘC DƯỢC:
1-Sinh tử phù (Thiên Sơn Đồng Lão- TLBB, Hư Trúc- TLBB)
2-Băng Phách ngân trâm (Lý Mạc Sầu- TĐHL)
3-Thần Long Thích(Long Nhi – LĐK)
4-Phi Châm Dẫn Tuyến (Đông Phương Bất Bại-TNGH)
5-Băng Phách Ngân Châm (Lý Mạc Sầu – TĐHL)
6-Mạn Thiên Hoa Vũ (Hồng Thất Công, Hoàng Dung – AHXĐ)
7-Bão Vũ Lê Hoa Châm (?)

X/ CÁC LOẠI TRẬN PHÁP:
1-La hán trận (Thập Bát La Hán Thiếu Lâm)
2-Thất Tinh bắc đẩu trận (Toàn Chân Thất Tử- AHXĐ)
3-Chân Võ thất tiết trận (Võ Đang Thất Hiệp- YTĐLK)
4-Mai hoa trận (Hoàng Dược Sư - AHXĐ/TĐHL)
5-Đả cẩu Trận (Hồng Thất Công- AHXĐ/TĐHL)
6-Phục Ma Tảng (3 Vị Thần Tăng Thiếu Lâm Tự-YTĐLK)


XI/ CÁC LOẠI VÕ CÔNG KHÁC:
1-Song Thủ hỗ bác (Chu Bá Thông, Quách Tĩnh- TĐHL)
2-Đẩu Chuyển tinh di (Mộ Dung Phục- TLBB)
3-Hàn Băng chân khí (Tả Lãnh Thiền- TNGH)
4-Sư Tử Hống (Tạ Tốn – YTĐLK)
5-Long Tượng Bát Nhã Công (Kim Luân Pháp Vương – TĐHL)


nguồn: chanlong.sgame
binhbeng  binhbeng (2157) [Off] [#]  (1721 YA) (24.08.2015 / 23:29)
Fractions
1223 lần được cảm ơn!
Hình như hết rồi
Đã chỉnh sửa bởi Bình Beng (24.08.2015 / 23:30) [1]
๖ۣۜȚųẤņ  ๖ۣۜȚųẤņ (577) [Off] [#]  (150 YA) (24.08.2015 / 23:36)
Oops!
65 lần được cảm ơn!
Cái rj` hết
Ahri  Ahri (2925) [Off] [#]  (0 YA) (25.08.2015 / 02:27)
Đây là tiếng nói Việt Nam.
483 lần được cảm ơn!
Bộ bí kíp này ai học hết cũng tắt thở rồi dài đằng đẵng nhỉ
Bảo Bảo™  Bảo Bảo™ (3925) [Off] [#]  (1587550 YA) (25.08.2015 / 11:42)
||-P.R.O-|| ⭐Cần Những Người Như Anh (B-Bảo) ✔⭐
534 lần được cảm ơn!
Phim Kim Duq thì hay thoi ròi! Nhưq vẫn ấn tượq vs Dư Lai thần Chưởq của Châu Tinh Trì thoi!( K có troq phim Kim Duq )
binhbeng  binhbeng (2157) [Off] [#]  (1721 YA) (25.08.2015 / 11:44)
Fractions
1223 lần được cảm ơn!
# Bảo Bảo (25.08.2015 / 11:42)
Phim Kim Duq thì hay thoi ròi! Nhưq vẫn ấn tượq vs Dư Lai thần Chưởq của Châu Tinh Trì thoi!( K có troq phim Kim Duq )
Tuyệt đỉnh kungfu....
Ahri  Ahri (2925) [Off] [#]  (0 YA) (25.08.2015 / 12:38)
Đây là tiếng nói Việt Nam.
483 lần được cảm ơn!
# Bình Beng (25.08.2015 / 11:44)
Tuyệt đỉnh kungfu....
Kungfu hustle
binhbeng  binhbeng (2157) [Off] [#]  (1721 YA) (25.08.2015 / 18:20)
Fractions
1223 lần được cảm ơn!
# Kamui 9x (25.08.2015 / 12:38)
Kungfu hustle
Xem châu tính trùng thích mỗi phim Vua hài kịch...... hài mà cảm động..
Delta Force  Delta Force (444) [Off] [#]  (0 YA) (25.08.2015 / 18:27)
LOL
54 lần được cảm ơn!
Mấy cái bộ này luyện lung tung không những tẩu hỏa nhập ma mà khi đánh nhau cũng không tác dụng.
Lời khuyên: Bỏ cái đống này đi học Lý Tiểu Long ấy
binhbeng  binhbeng (2157) [Off] [#]  (1721 YA) (25.08.2015 / 18:46)
Fractions
1223 lần được cảm ơn!
# Delta Force (25.08.2015 / 18:27)
Mấy cái bộ này luyện lung tung không những tẩu hỏa nhập ma mà khi đánh nhau cũng không tác dụng.
Lời khuyên: Bỏ cái đống này đi học Lý Tiểu Long ấy
Lý tiểu long là đệ diệp vấn mà... ta học vịnh xuân là ok...
Bạn cần đăng nhập để bình luận
  Tổng số: 25
1 2 3 >>

Cùng chuyên mục
4321.vn sẽ vẽ bản đồ dẫn đường mượt mà không trở ngại cho bạn!
4321.vn: Cổng thông tin tiện lợi mở ra thế giới Internet
Vượt qua mê cung mạng, 4321.vn sẽ vẽ bản đồ dẫn đường mượt mà không trở ngại cho bạn!
Dẫn Đường 4321.vn: Khám Phá Thế Giới Trực Tuyến
Đọc Truyện Tu Tiên
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ
Diễn đàn hack game Android Việt Nam | Game mod cho Android
Developer: Võ Thanh Trung
Diễn đàn được phát triển bởi tất cả thành viên, cảm ơn các bạn!