Thời gian hiện tại: 09:54 - 26/05/2022
Xin chào, khách! Hãy đăng nhập để tắt quảng cáo!
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ YA4R
Công cụ & bài viết hay

Lần hoạt động

Diễn đàn | Khu vực Android | Games hack cho Android
Tìm kiếm
1 2 3 >>
Tử Thần  Tử Thần (4429) [ON] [#]  (750 YA) (06.04.2022 / 07:51)
Khi ta ban cái chết, ngươi ko được phép từ chối !
17388 lần được cảm ơn!
Xem lại phần trước: forum/topic-tong-hop-game-offline-hack-mod-phan-5-cho-android-196972.html


201. Thief Simulator
Google Play https://play.google.com/store/ ... lator

https://vietup.net/files/b36a828c84931eb8472b76cb587f6078/dbbdc07ffc782565f9052444e1a7f6fd/Screenshot_2022-04-03-09-09-00-954_com.simlabstudio.thief.simulator.jpg
https://vietup.net/files/c56543be924d44cd92fae48a97531b30/bb18556ff09e164495a6d69755da8997/Screenshot_2022-04-03-09-08-43-572_com.simlabstudio.thief.simulator.jpg
https://vietup.net/files/fb1ca9f76819c22a7a25c4e221b55777/413c9a216cae9b9407c657f06b45bd1f/Screenshot_2022-04-03-09-11-01-768_com.simlabstudio.thief.simulator.jpg

202. Love Revolution: Find Out! Hidden Objects
Google Play https://play.google.com/store/ ... ution
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Bạn có thể nhận được những thứ miễn phí mà không cần xem quảng cáo (ví dụ: trong cửa hàng với tiền xu hoặc cuộc sống, bạn có thể nhấp vào ký tự ở phía dưới bên trái để nhận 100 xu hoặc 1 trái tim).

https://vietup.net/files/5aae0fe30208c6b66f329af8c258bacd/590df12c1fa6f53b0b920944424c8f8b/Screenshot_2022-04-04-09-16-14-181_com.lunosoft.loverevolution.jpg
https://vietup.net/files/01e84962c0c532b36a5b9879d6505efe/78b8d07d3558d6a3bcde0806328ddafb/Screenshot_2022-04-04-09-22-20-618_com.lunosoft.loverevolution.jpg

203. Magic vs Metal
Google Play https://play.google.com/store/ ... metal
Link tải mod (dùng skill ko tốn mp)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/e6bad983f44458d73333db5f6527c793/3d3b1dad419f806ec59fd2ceaacb4bcf/Screenshot_2022-04-05-07-11-57-789_com.foursakenmedia.magicvsmetal.jpg
https://vietup.net/files/f04a4854ade19c5323d3e4becef602df/7e78216e0322b9ee3befdfbc5e09a0db/Screenshot_2022-04-05-07-17-27-427_com.foursakenmedia.magicvsmetal.jpg

204. OVER TOP ACA NEOGEO
Google Play https://play.google.com/store/ ... acaot
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/6387df02445c97fb72e63d5abc11271e/6765ae29a3aa7b762165e2c9110c7c3d/Screenshot_2022-04-05-07-38-13-428_com.snk.acaot.jpg
https://vietup.net/files/fc359abb1a7aeab2d705c58b9f7eb501/9b71fd28a07d24d564be6ff59132972d/Screenshot_2022-04-05-07-39-02-681_com.snk.acaot.jpg

205. Rusty Sword: Vanguard Island
Google Play https://play.google.com/store/ ... sland

https://img.itch.zone/aW1hZ2UvMTMwNzI3My83Njc4MTE1LnBuZw==/original/yMCWxk.png
https://img.itch.zone/aW1hZ2UvMTMwNzI3My84NDM1NzA1LnBuZw==/original/SiODpC.png
https://img.itch.zone/aW1hZ2UvMTMwNzI3My83Njc4MTE3LnBuZw==/original/enCCcI.png

206. Gun & Dungeons
Google Play https://play.google.com/store/ ... geons
Link tải mod (free nâng cấp vk+talers, xóa qc)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


207. Gun Shooter Sniper Game | ww2 (có tiếng việt nhưng chưa hoàn chỉnh)
Google Play https://play.google.com/store/ ... r.ww2

https://vietup.net/files/4b4a2cf5dfb8402adda22c92bf0b24be/bcaf1d4be9cb986698c004618610ee03/Screenshot_2022-04-05-14-59-29-729_com.thg.combat.shooter.ww2.jpg
https://vietup.net/files/95b3840e2517998d4df6536a7286b291/c23644437cf274cac64eed21318019bf/Screenshot_2022-04-05-15-00-40-697_com.thg.combat.shooter.ww2.jpg

208. Dawn of Dead
Link tải https://m.apkpure.com/dawn-of- ... fdead

https://vietup.net/files/bb063e02e4f509a73d7344976bb4c838/d94539a8c28bfcefc5b504bb7b4e8e15/Screenshot_2022-04-05-15-22-48-915_com.habby.dawnofdead.jpg
https://vietup.net/files/c5a7e106e702b3df9c6dfbdff9273f84/0b961286e1bbd6f1097a73cc2088bdeb/Screenshot_2022-04-05-15-27-40-279_com.habby.dawnofdead.jpg

209. Doodle Combat
Link tải https://m.apkpure.com/doodle-c ... s/amp

https://vietup.net/files/edc5fec3c60d2f0f4785ea584b5f787e/19f580de59d463cfd2eeb1e46866fb76/1.jpg
https://vietup.net/files/96711d1d26e3c7a6f4e3f1c82033c585/dc5984cce8dfa5143f714ae96c09d9b9/2.jpg

210. I Want To Live
Link tải (android 4.1+)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/c22713fc72c30b36cf3da2f832f3788f/1878607cf1d2ff0d04241d55a0fe0b3f/Screenshot_2022-04-06-07-46-01-243_com.DJCat.IWantToLive.jpg
https://vietup.net/files/d0f63b6755cf7ca1cbeeea5ac5c0f9dd/7f75aca729c1080f3fcedf0ed064d8f1/Screenshot_2022-04-06-07-43-12-166_com.DJCat.IWantToLive.jpg

211. Fire Strike Retro Hard Promo
Link tải https://m.apkpure.com/fire-str ... trike

https://vietup.net/files/d75a194e96ecebb026a716b3de6196b9/3a0c6d6146d2d9277b21ef924ad8a9b4/Screenshot_2022-04-06-08-04-09-872_com.eightsines.firestrike.jpg
https://vietup.net/files/36949909e0ecb0713593af311515894e/5444f573046acc83aadffca93d691a50/Screenshot_2022-04-06-08-08-01-216_com.eightsines.firestrike.jpg
https://vietup.net/files/ffdb3add954e825ef53de683632aa7ea/0dbc8f43153153bc9d2739febcdcfd83/Screenshot_2022-04-06-08-10-59-729_com.eightsines.firestrike.jpg

212. Metal Mercenary - 2D Platform Action Shooter
Link gốc https://m.apkpure.com/vn/metal ... metal
Link tải mod (freeshop)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/775cf388fb6915c4279b83275daab9a7/e3af42e93545cb10f59481759f130719/Screenshot_2022-04-06-16-18-45-555_com.mobi.army.metal.jpg
https://vietup.net/files/37eefbcdb30537bf6fcc377508357756/62ea3f39048610205bc6d9d3680af9e3/Screenshot_2022-04-06-16-20-48-102_com.mobi.army.metal.jpg

213. Mental Asylum
Link tải https://apkvision.com/games/me ... 7440/

https://vietup.net/files/25253523b9ee85e52d87411aafe22770/edba6d478b0caeb6236a3d1ca26c763d/Screenshot_2022-04-06-16-47-34-167_com.wyverin.mentalasylum.jpg
https://vietup.net/files/33312cfb02841e5c5177a529637b3987/9545258895abcf77e4421634e823a5e4/Screenshot_2022-04-06-16-51-29-814_com.wyverin.mentalasylum.jpg
https://vietup.net/files/03e12e789e8257b3d7731b1ee6917f5a/a2e59410b8460c95c60b56c038114836/Screenshot_2022-04-06-17-00-23-689_com.wyverin.mentalasylum.jpg

214. The Exorcist[Story of School]
Google Play https://play.google.com/store/ ... olvip
Link tải mod (ko hồi chiêu+tăng tiền khi dùng)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


215. Maximus 2: Fantasy Beat-Em-Up
Google Play https://play.google.com/store/ ... imus2
Link tải mod (tiền, ko hồi chiêu, hp)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/eb3e22f4c98b30b365f83d722a3bee45/822623fd488749c5a01eba07a5832624/Screenshot_2022-04-07-21-22-28-299_com.FourFats.Maximus2.jpg
https://vietup.net/files/20d193f775dfeae4f868d16433f2a57f/00e8bd36efcb2149ca3415fed5bf366a/Screenshot_2022-04-07-21-27-03-426_com.FourFats.Maximus2.jpg

216. Retro Commander
Google Play https://play.google.com/store/ ... r.rco

https://vietup.net/files/c5f096acdae83c828bf03c2e5d8f4405/276f52500f4e90741b4bb6e2d48476ce/Screenshot_2022-04-08-14-13-06-730_com.retrocommander.app.user.rco.jpg
https://vietup.net/files/604677b88eef9fd7a5cafecbc1513f9a/bfb9b8e4bb7dbf3ff8bdc2c2645718cb/Screenshot_2022-04-08-14-12-31-799_com.retrocommander.app.user.rco.jpg

217. Resident Evil Outbreak (ps2)
Link tải https://m.coolrom.com.au/roms/ ... v2.00).php

https://vietup.net/files/ab62cb6517c565eae6d9a7c628d74399/c91844ce35fe03360cb50c0f63c7eb35/Screenshot_2022-04-08-16-40-44-425_xyz.aethersx2.android.jpg
https://vietup.net/files/aabaeeed7771cc54cc15fb97c6791a97/6a56dd34815d07669853323c5af98e17/Screenshot_2022-04-08-16-48-31-163_xyz.aethersx2.android.jpg

218. Dungeon Simulator: Strategy RPG
Google Play https://play.google.com/store/ ... droid

https://vietup.net/files/af5f4344c6146d7edb4a331db342a09b/db4d4004633976e582f93aa53f02699c/Screenshot_2022-04-08-17-07-32-291_com.webzen.appmigos.dungeonsimulator.android.jpg
https://vietup.net/files/958736f0ff2ae67792724e726a5e7f4a/f2ea4691c2cd59ab170b54c001db5b04/Screenshot_2022-04-08-17-10-16-588_com.webzen.appmigos.dungeonsimulator.android.jpg

219. Clash Of Nations
Chơi on hay off điều được, có 2 chế độ để chơi on và 2 chế độ để chơi off
Google Play https://play.google.com/store/ ... tions

https://image.winudf.com/v2/image1/Y29tLk9sZWtzYW5kckNvcnAuQ2xhc2hPZk5hdGlvbnNfc2NyZWVuXzZfMTY0OTM2MzczOV8wNzY/screen-6.jpg?h=355&fakeurl=1&type=.webp
https://image.winudf.com/v2/image1/Y29tLk9sZWtzYW5kckNvcnAuQ2xhc2hPZk5hdGlvbnNfc2NyZWVuXzdfMTY0OTM2Mzc0MF8wNjQ/screen-7.jpg?h=355&fakeurl=1&type=.webp

220. Defoliation
Google Play https://m.apkpure.com/vn/defol ... ionTW
Link tải mod (vip, tiền, chìa khóa và năng lượng)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/e18894a032d9ef31cb7f643b17a6f5b0/2ec33103a4050d2363a931f4d3e57deb/Screenshot_2022-04-09-08-54-50-674_com.JPGame.DefoliationTW.jpg
https://vietup.net/files/899935ce4ffcfda7e8831b4681a060ad/5ffec82f4a53486bca6bd377bbf0e805/Screenshot_2022-04-09-08-56-08-705_com.JPGame.DefoliationTW.jpg

221. Business Clicker (Idle Space Business Tycoon)
Google Play https://play.google.com/store/ ... ks.BM
Link tải mod (kim cương)
https://gamedva.com/vi/business-clicker

222. Super Wolfman Adventure
Google Play https://m.apkpure.com/super-wo ... rcade
Link tải mod (tiền, xóa qc)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


223. Rise Of Demons Mobile FPS
Google Play https://play.google.com/store/ ... emons

https://vietup.net/files/1464302d7943472a7bf2cf98e634582d/ed1896de1e0b3821d259a99706ea3d25/Screenshot_2022-04-11-15-33-31-063_com.HRCLogicInc.RiseOfDemons.jpg
https://vietup.net/files/aa65ea3c03e1911903c064d4f9d8bbc0/f004228662cb2942589542b8e9df1d42/Screenshot_2022-04-11-15-37-58-611_com.HRCLogicInc.RiseOfDemons.jpg

224. Xenophobia: Pixel Horror Game
Google Play https://play.google.com/store/ ... rGame

225. FromZero - 2D Pixel Roguelike Game
Google Play https://play.google.com/store/ ... egame

226. Magic Forest : 2D Adventure Platformer
Google Play https://play.google.com/store/ ... orest
Link tải mod (tự đăng nhập rồi lấy link tải đi)
https://platinmods.com/threads ... amp=1

227. Pixel quest
Google Play https://play.google.com/store/ ... Quest

228. Evil Dead: Extended Nightmare
Link tải https://apkvision.com/games/ac ... 2176/

https://vietup.net/files/75c27ea8a2529503d55e18995f8b56f2/977452502046514bd1a73f61f7cac1e3/Screenshot_2022-04-12-16-46-50-599_com.boomdash.evildeaden.jpg
https://vietup.net/files/8f7b344b5549f897d15c5ef5dc5ad32f/155bd09e436a308568024faea9394cc1/Screenshot_2022-04-12-16-45-45-868_com.boomdash.evildeaden.jpg

229. Skinwalker: Bigfoot Hunter – Survival Horror Game
Link tải (mod nhiều tài nguyên)
https://apkvision.com/games/sk ... 8700/

https://vietup.net/files/452b7f99a56c021a029750ffc298ba86/64ea74600b4ef6441db62fd3ad3ce754/Screenshot_2022-04-13-15-15-52-981_com.kopernikus.skinwalker.jpg

230. The Glorious Resolve: Journey To Peace
Google Play https://play.google.com/store/ ... tarmy

https://vietup.net/files/0640da11f6401d646093d83e1e279208/af830587805e636fbbd545788f5ae6b0/Screenshot_2022-04-13-17-14-09-400_com.rockvillegames.thegreatarmy.jpg
https://vietup.net/files/c3cb3a48922eff5307eab2f3ab4cf855/ac02a516d263a8f734a6df3755204d44/Screenshot_2022-04-13-17-21-58-261_com.rockvillegames.thegreatarmy.jpg

231. Ninja Fighter: Samurai Games
Google Play https://steprimo.com/goto/us/c ... ames/

https://vietup.net/files/8b9ff19e48ab0249255ebb29905f2598/ad6993088f9a646e6eac971345920b91/Screenshot_2022-04-13-21-24-46-684_com.gv.samurai.ninja.warrior.adventure.games.jpg
https://vietup.net/files/1907943c83782f97ee2b23973da2c3c9/9c0db844720e541fe7597589c3256c72/Screenshot_2022-04-13-21-28-03-442_com.gv.samurai.ninja.warrior.adventure.games.jpg

232. Ninja’s Dungeon
Google Play https://play.google.com/store/ ... ngeon

233. The Ancestral Legacy! (Có tiếng việt)
Google Play https://play.google.com/store/ ... games
Link tải mod (vé)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


234. Draconian Survivors
Google Play https://play.google.com/store/ ... ivors
Link tải mod
https://gamehayvl.io/draconian ... -mod/

235. Survival Day Legend (có tiếng việt, online)
Google Play https://play.google.com/store/ ... saint
Link tải mod
https://gamehayvl.io/survival- ... -mod/

236. Aerial_Knight’s Never Yield
Google Play https://play.google.com/store/ ... yield
Link tải mod (lần đầu cần mở mạng và tải thêm dữ liệu nữa)
https://www.mediafire.com/file ... /file

237. Prison Simulator
Google Play https://play.google.com/store/ ... rison
Like tải mod (tiền)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


238. Stranger Things 3: The Game
Google Play https://play.google.com/store/ ... ings3
Link tải game (bản này ko cần đăng nhập để chơi nhưng tiếng anh, còn bản gốc trên thì cần nhưng nó lại tiếng việt)
https://pdalife.com/stranger-t ... .html

239. Last Day Survivors
Google Play https://play.google.com/store/ ... s.lds
Link tải
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


240. Spy Tactics
Google Play https://play.google.com/store/ ... ctics
Link tải mod
https://www.revdl.com/spy-tact ... html/

241. Total War Medieval II
Google Play https://play.google.com/store/ ... droid
Link tải https://apkmody.io/vi/game/tot ... al-ii

242. Bug Dolls - Horror Game
Google Play https://play.google.com/store/ ... oject

243. Shadow Hero Idle Defense War
Google Play https://play.google.com/store/ ... ckman
Link tải mod (freeshop tiền thật, cần bật mạng khi mua)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/7879084ed9fa21becc4e6873a86bc443/72f78428db91a8e8a45bbad5f4d6ac43/Screenshot_2022-04-17-08-12-03-397_com.shadow.stickman.jpg
https://vietup.net/files/a94c32a85719e4abf729b480afd5cb57/531d0cb4092acf78a434c911a5281cd5/Screenshot_2022-04-17-08-14-07-845_com.shadow.stickman.jpg
https://vietup.net/files/3ae7463f153c5da88ed4f0f49cf35dfe/06a4d2f788a4a1529ba74a72352eb6f4/Screenshot_2022-04-17-08-15-54-463_com.shadow.stickman.jpg

244. Kingdom Merge
Google Play https://play.google.com/store/ ... merge
Link tải mod (freeshop, cần bật mạng khi mua)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/112ce77dfa9c35fa5c74d6d268aea35a/a3209347dfea2ac488fc4595df350a9a/Screenshot_2022-04-17-09-04-29-811_house.geeky.kingdommerge.jpg
https://vietup.net/files/3f961c2a38dda155f3125daaf83dda52/87ad45e3e951a1c12a2c5c43c5cddd8e/Screenshot_2022-04-17-09-07-58-487_house.geeky.kingdommerge.jpg

245. FATAL FURY 2 ACA NEOGEO
Google Play https://play.google.com/store/ ... caff2
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/0ee5adab050293ea7480d9e6056bfdfe/10a3eba2401e8dcfc85ed6d57cb0e8bc/Screenshot_2022-04-17-09-17-10-631_com.snk.acaff2.jpg
https://vietup.net/files/e9b71a5b69f10e9d104d4d0e80befdf3/b4612ca9486b4adbeea3689700724859/Screenshot_2022-04-17-09-18-54-452_com.snk.acaff2.jpg

246. Hados 2
Link tải https://apkcombo.com/vi/hados- ... dos2/

https://pdacdn.com/app/5e80687bc3baf/m_sdf%D0%BA_1.jpg
https://pdacdn.com/app/5e80687bc3baf/m_sdf%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA_1.jpg
https://pdacdn.com/app/5e80687bc3baf/m_d%D0%BE%D0%BA_1.jpg

247. Dragon Ninja VR
Google Play https://play.google.com/store/ ... injia

https://vietup.net/files/dacba91b2342436b8ec6313207c01030/2d9aa78854ed55c50630543c51584e9e/Screenshot_2022-04-17-14-52-25-504_com.DrillStudio.DragonNinjia.jpg
https://vietup.net/files/8bbde8cf4a773553cd7ff8ebca1ea70f/b70245c1f5998074d254279b8ddcd1e3/Screenshot_2022-04-17-14-53-00-564_com.DrillStudio.DragonNinjia.jpg

248. Zombie train suvival games
Google Play https://play.google.com/store/ ... vival

https://vietup.net/files/aa95150dcaf404745761e27dfab3e23c/586cb0075cb260e35fe27c0c73db9b2f/1.jpg
https://vietup.net/files/f786f3960c7445737ea1823a7e0c1c6e/29299dc97da47067b584165e7749410c/2.jpg
https://vietup.net/files/b0284ad3dde4c3b4d5abe3f61bf1040b/3994c96d55fdeed35136ea2a56d4917a/3.jpg

249. CRYSTAL BLADE
Google Play https://play.google.com/store/ ... es.cb
Link tải mod (SP/HP Potions/No Skill CD)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


250. Strike Back: Dead Cover
Google Play https://play.google.com/store/ ... back2
Link tải mod
https://gamedva.com/vi/strike- ... cover

https://vietup.net/files/56614644468feacbe5cfd02227c03f09/8054c2460f7e8606b8848e7dcc19db83/Screenshot_2022-04-17-17-30-38-176_com.brayang.strikeback2.jpg
https://vietup.net/files/6438b581e94a20284d34de1dbfb31cc5/2bfb75db661ef86bac5fe1eed288426c/Screenshot_2022-04-17-17-31-30-235_com.brayang.strikeback2.jpg

251. Contract Killer 2 (Fix Android 11,12)
Link gốc https://contract-killer-2.en.u ... droid
Link tải mod (xem hình,mk agmod)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/555e0c6d71c983f5ad3d581d5cec506c/e0dc1fc90fd5e7ac476ad2b50bada3c5/Screenshot_2022-04-18-16-39-24-058_com.glu.contractkiller2.jpg
https://vietup.net/files/d0227b8a7c09639ff84cd69651b99c44/4181d3d286641673590d76abe5afdc3b/Screenshot_2022-04-18-16-41-42-251_com.glu.contractkiller2.jpg

252. Resident Evil 4 (Fix Android 11)
Link gốc https://vi.appvn.com/android/r ... .bio4
Link tải mod (mở khóa tất cả màn chơi)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Bản này là của capcom, nói thật bản fanmade còn ngon hơn bản này nhiều...
https://vietup.net/files/64ed2bb1bcfea38564d0df79caf61975/f1f9db032bd3f90dd6121a3c0dd44a69/1.jpg
https://vietup.net/files/018aa385303075cef37116979783ddab/3327da5cce318d89329bf71fdb80d118/2.jpg

253. SHOCK TROOPERS 2nd Squad
Google Play https://play.google.com/store/ ... asht2
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/67956987eaab42c189bfb7d9bf2439bb/892b19c44321060def88e9af0d70c805/Screenshot_2022-04-19-09-28-19-311_com.snk.acasht2.jpg
https://vietup.net/files/eb2357566305b0706f829e66b59f731e/c276f272ac4bdf633332507067d5a56a/Screenshot_2022-04-19-09-28-55-521_com.snk.acasht2.jpg
https://vietup.net/files/fa5facc6f45b1f21a51e828d2daa48ef/b8b31f655a8af3971d83daf4ac9ae81d/Screenshot_2022-04-19-09-32-08-355_com.snk.acasht2.jpg
https://vietup.net/files/0be9bf7062d5ec9c6ea4d5b0a67bf6ef/40df47fdc6d702066de452b76e9096f1/Screenshot_2022-04-19-09-35-04-637_com.snk.acasht2.jpg

254. LEGO® Legacy: Heroes Unboxed
Google Play https://play.google.com/store/ ... eroes
Link tải mod (full offline premium)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/80660a94bc115609dd6ae39a50b53e3e/db44e48d0727bb9a0f46e74365f09cef/Screenshot_2022-04-19-15-14-45-566_com.gameloft.gand.legoup.heroes.jpg
https://vietup.net/files/b90e085822132f5ccb7fd05a7d917bbb/6bec0e591574d515d50801fca7ec5f5f/Screenshot_2022-04-19-14-21-33-623_com.gameloft.gand.legoup.heroes.jpg
https://vietup.net/files/98b5295cf2af3982f445d5c0ccbece31/d68e30601ca27cf28d9e143af9fdc7e2/Screenshot_2022-04-19-14-22-00-837_com.gameloft.gand.legoup.heroes.jpg

255. Surviving Hunter (có tiếng việt và cần mạng)
Google Play https://play.google.com/store/ ... unter

https://vietup.net/files/467b61059a8bfb00f6130ccfbf4f8926/4e6b73f3d2f2a6309bfbcff2bb7d3255/Screenshot_2022-04-20-09-30-53-256_com.guardian.surviving.hunter.jpg
https://vietup.net/files/ba4449111bddc790d7027aac58abbfd6/8cc3b4d6e3427a15f603ecf41568ef0f/Screenshot_2022-04-20-09-38-06-254_com.guardian.surviving.hunter.jpg

256. Assassin's Creed: Altair's Chronicles HD v1.0.2 (60 FPS Fix Android 12)
Link tải https://agmod786.blogspot.com/ ... dcafe

257. RPG Monster Viator
Google Play https://play.google.com/store/ ... iator
Link tải mod
https://apkvision.com/games/ro ... 5676/

https://cdn.cloudflare.steamstatic.com/steam/apps/1195710/ss_7a20ed3d489a9340e22c07761fe21a64450ca23f.1920x1080.jpg?t=1611196019
https://cdn.cloudflare.steamstatic.com/steam/apps/1195710/ss_a30851cfab7ab833df96bcd89bfc0515f858d72e.1920x1080.jpg?t=1611196019

258. Dead Adventure into the Zombies
Google Play https://play.google.com/store/ ... .cqwm
Link tải mod (kim cương+sát thương cao)
Tải apk
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Tải obb
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/1f3f75709b9679b90a56bcddedf7746b/f6152f4a096f9c83b0b5c34fdbfc1c23/Screenshot_2022-04-22-14-07-24-257_com.funkiigame.cqwm.jpg
https://vietup.net/files/d9ab2f4bf85c63e9ce08d7e917f7cb5b/2a3993ed827e9ec6b65748e6e07bcee2/Screenshot_2022-04-22-14-08-12-887_com.funkiigame.cqwm.jpg

259. Border Officer
Google Play https://play.google.com/store/ ... ficer

260. Half-Life 2
Link tải https://apkvision.com/games/ac ... 8279/
Half life 2 Episode 1
Link tải https://pdalife.com/half-life- ... .html
Half life 2 Episode 2
Link tải forum/game-half-life-2-episode-two-cho-android-186284_p1.html
pack việt hóa half life 2, ep 1 và 2 cho cả pc và android
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Ủng hộ kênh của bạn này nhé (người việt hóa), có vấn đề gì về game cứ vào kênh đó hỏi là được..
https://m.youtube.com/channel/ ... ideos

261. Anime Senki Special Edition Mod by SAYO GAMERS
Link tải
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/1e85ddc5008b86ded09982783c438721/7e2aad7262f68798026e621e85aa685d/screenshot2022-04-24--20_55_33.jpg

262. Dino T-Rex
Google Play https://play.google.com/store/ ... oTREX

263. Rise Of Demons
Google Play https://play.google.com/store/ ... emons
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/10505efe3a71dc67115b1530591e4c0e/af9ff914274d475307a8b35ae418a24b/Screenshot_2022-04-25-08-46-07-024_com.HRCLogicInc.RiseOfDemons.jpg
https://vietup.net/files/19fa4389f79a32ce8a6902c9e5b53c6e/aacde82414f3580e876eb1558040ea6e/Screenshot_2022-04-25-08-46-21-107_com.HRCLogicInc.RiseOfDemons.jpg
https://upload.afkmobi.com/photos/afkmobi-com/2022/04/afkmobi_riseofdemons_6.jpg

264. FINAL FANTASY TACTICS: WotL
Google Play https://play.google.com/store/ ... T_en2
Link tải mod (bán đồ được nhiều tiền)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/15a2e0521b9cb5dc8002110610122630/209f2b242501384835e339fd9d347daf/1.jpg
https://vietup.net/files/bb549c36d71eb581788e998d34ec09a9/acd26ddefa061f74679be7f4edcf70ff/2.jpg

265. Kungfu master ski
Google Play https://play.google.com/store/ ... eplay

https://vietup.net/files/e186059deeaa5e560d791783a0dba8ff/18cabc37081b57d50b25f8790cb3d9dd/1.jpg
https://vietup.net/files/ec28f904a2948f622a1fbd942e2d8ec6/2cd381308d22eda4332576fc8844cabe/2.jpg

266. Moe Era
Google Play https://play.google.com/store/ ... oeera

267. Safe Zone
Google Play https://play.google.com/store/ ... ombie
Link tải mod (tăng tiền khi dùng)
https://dc545.4sync.com/download/3MEtke5f/complaysidestudiossafezonezomb.apk?dsid=L9kgF_2Y.f0400d65058f3b081903da725077b72f&sbsr=4dc4a68535fcc98cf8cf780fdb09af00aa9&bip=MTcxLjIzNi40OS4yMzY&lgfp=40

https://vietup.net/files/bca2330dc7110ede1ca821dee7acd507/c4709121f7d292d4cfa757e069f73ae7/1.jpg
https://vietup.net/files/c2d36e7f3cf3152daa01ae3f2e890d29/95d187a40954469e32c3427a53c1b9ce/2.jpg

268. Dark Zone
Google Play https://play.google.com/store/ ... kZone
Link tải mod (bất tử)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/1e91e9080659f357863f70b28f1268ae/a06f0fab644514cf42cacd935595b2b1/Screenshot_2022-04-27-16-39-43-997_com.EvoGames.DarkZone.jpg
https://vietup.net/files/4792e3ad91570b43e8580cb88651e261/2d9e7d823db9d2207ca1725ebced8862/Screenshot_2022-04-27-16-41-42-084_com.EvoGames.DarkZone.jpg

269. BOUNTY ARMS
Link tải dưới phần bình luận, kênh này cũng có nhiều game khá hay, nếu ko tính game online thì mình cũng post hầu hết mấy con offline của kênh rồi
https://m.youtube.com/watch?v= ... giIVw

270. SUPER SIDEKICKS
Google Play https://play.google.com/store/ ... assk1
Link tải
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/cad5dc55b88cda221293a5c1e3102e01/388d02fa5ee375f8cb933bd37f10da97/Screenshot_2022-04-29-21-18-42-527_com.snk.acassk1.jpg
https://vietup.net/files/6734623bb08431b1dd7495d0a50e7227/81376411b64c872b4d449078463c7d63/Screenshot_2022-04-29-21-22-11-690_com.snk.acassk1.jpg

271. Wingless Angels Android
Google Play https://play.google.com/store/ ... droid

https://vietup.net/files/c2d112d298468dd08580a2bb6ba6f25e/ba5bd4c4c9a96904bb3f1f1946a25332/Screenshot_2022-05-01-09-31-30-980_com.edandan.winglessangelsandroid.jpg
https://vietup.net/files/8f71e59a1dc33869fb4ab2d5ea2ec4ac/3fa7efa6e5b19c2b8c8d0379a70f413a/Screenshot_2022-05-01-09-34-05-329_com.edandan.winglessangelsandroid.jpg

272. Prontier Action
Google Play https://play.google.com/store/ ... ction

273. SPOOKS Horror Escape Mansion
Google Play https://play.google.com/store/ ... pooks

https://vietup.net/files/5705ceb79ea8e8c0d142f17fec8b454a/a312577520cbee1a1de742654c0328b1/Screenshot_2022-05-01-09-53-44-877_com.deadlook.spooks.jpg
https://vietup.net/files/f6c7057bfaadb6fae90036b8c2d198f8/e965e0941a1b3044069cfbfe5dcf695b/Screenshot_2022-05-01-09-54-26-831_com.deadlook.spooks.jpg

274. Shadow Evil RPG
Google Play https://m.apkpure.com/vn/shado ... owRPG
Link tải mod (free nâng cấp, ko đủ vẫn nâng cấp được)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/af7d8f99c94876a01737314bfdf9d9ac/ff9879fd2da5a0b950d84c132891a0bb/Screenshot_2022-05-01-16-43-52-165_com.RWdesenv.ShadowRPG.jpg
https://vietup.net/files/3a17d4b30485a5c10b6674f5a12edbcd/1e78ce52bd3bd5cf6d4273d06f22201a/Screenshot_2022-05-01-16-43-59-796_com.RWdesenv.ShadowRPG.jpg
https://vietup.net/files/60342033cc5c0d6bbd7411ab9817c469/f24fd946aa200c1e1debfc61ab168a02/Screenshot_2022-05-01-16-40-51-029_com.RWdesenv.ShadowRPG.jpg

275. BARBARIAN OLD SCHOOL ACTION RPG
Google Play https://play.google.com/store/ ... arian
Link tải mod (bất tử)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/0e2c2d4c9d1bc1c16b035a9f658dc4e3/7f222899ef94146ad68c2359f83e951c/Screenshot_2022-05-01-17-07-41-801_com.dz.barbarian.jpg
https://vietup.net/files/19c004f0c8f1a562b556e67b4f95993f/2a82c88bb54b84a22e58b0b19c9e95ed/Screenshot_2022-05-01-17-08-59-450_com.dz.barbarian.jpg

276. Monster Blades
Google Play https://play.google.com/store/ ... desgp

277. Demon Realms
Google Play https://m.apkpure.com/demon-re ... dBeta
Link tải mod (bất tử)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/2cd5c85e56162f992748fb3e0922cde4/e31e31ed4d4fb9321d7b0652078a0325/Screenshot_2022-05-02-16-22-39-790_com.Unodios.DemonRealmsClosedBeta.jpg
https://vietup.net/files/677657c4ec7cd17161cf6da17516913e/083de7b67734066837279127900fb9f4/Screenshot_2022-05-02-16-26-01-006_com.Unodios.DemonRealmsClosedBeta.jpg
https://vietup.net/files/be2291612f0fcd00d610b5eb0746dbd3/3a20892526d292db16a3da4691602511/Screenshot_2022-05-02-16-27-56-374_com.Unodios.DemonRealmsClosedBeta.jpg

278. Nuclear Sunset Survival in postapocalyptic world
Google Play https://play.google.com/store/ ... unset
Link tải mod (bất tử)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/588ddd5fc7fa70cda3ace7d2f2b0ac22/77c157781584fea3f075ac0bfd7029c6/Screenshot_2022-05-02-16-38-59-485_com.InGames.NuclearSunset.jpg
https://vietup.net/files/f96632bcade60eff78f7206064f2bd8d/c8e089498eff7bfd0988d89ab21e8a00/Screenshot_2022-05-02-16-40-15-468_com.InGames.NuclearSunset.jpg

279. Gothic Survival
Google Play https://play.google.com/store/ ... vival

https://vietup.net/files/0ddd5c0fb81041f48fea435459aee215/69587aba59fb7f3aad80af5af088ad8b/Screenshot_2022-05-02-21-29-25-017_jp.misha.gothic_survival.jpg

280. Dawncaster: Deckbuilding RPG
Google Play https://play.google.com/store/ ... aster
Link tải mod (premium)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

281. Freedom Strike
Google Play https://apkcombo.com/freedom-s ... game/
Link tải mod
https://m.youtube.com/watch?v= ... 68yyo

https://vietup.net/files/969047098bcd827555da0687a123646c/feac4a1c91eb74bfce13cb7c052c233b/Screenshot_2022-05-04-15-36-03-688_com.col.fps.shooting.game.jpg
https://vietup.net/files/3d82bde7564bdbf868cbcd915cb5613d/45b3902d6f51c58c8d793ff9df9f8b32/Screenshot_2022-05-04-15-30-59-416_com.col.fps.shooting.game.jpg
https://vietup.net/files/7fc4f932fa25c9a2c4fa5970cfe8d0bc/f243a55b37ca8f77984b94b94fd81377/Screenshot_2022-05-04-15-26-13-121_com.col.fps.shooting.game.jpg

282. Evolution: The Battle for Utopia
Google Play https://play.google.com/store/ ... droid
Link tải mod
https://www.apkdlmod.com/evolu ... .html

https://vietup.net/files/10c2131ca4a5af82b4caa9b8c95f671b/94977ef001212305c288749d28a68d88/Screenshot_2022-05-04-17-33-08-488_com.my.evolution.android.jpg
https://vietup.net/files/d55f477303e214866ca024bf7974289f/b377c84116a191c8d8a8f6c02431d336/Screenshot_2022-05-04-17-34-00-481_com.my.evolution.android.jpg
https://vietup.net/files/cff824775f70bb342a94a8dafd951b66/7bb4e2e1d2d5bf641c39dc04368815da/Screenshot_2022-05-04-17-37-21-734_com.my.evolution.android.jpg

283. Legends of Crystal
Google Play https://m.apkpure.com/id/legen ... ystal
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Hoặc https://www.apkdlmod.com/legen ... .html
To unlock the full game:
1. start the game and click New Game
2. close the settings menu
3. select a female character
4. confirm that you want to buy the full version of the game
5. press the Back button on the device (after that the game will write that the full version has been purchased)
Special Feature If You Bought Inside In App Purchase for Full Version :
1. Remove Advertise
2. Unlock Hero of the Darkness
3. Unlock All Story in the game
4. Unlock All Feature in the game
5. Unlock Window Skin Bundle
6. Unlock Mini-Games

284. BLOCKAPOLYPSE: Zombie Shooter
Google Play https://play.google.com/store/ ... ooter
Link tải mod (tiền)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


285. Frontline World War II OffLine TBS Wargame
Google Play https://play.google.com/store/ ... IITBS
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/a590923d77f31d8fa63197d98d898391/3d29f5e85800ad30768936b65ba8b736/Screenshot_2022-05-05-08-50-44-108_com.frontline.WorldWarIITBS.jpg
https://vietup.net/files/a959197cb83dfe6ddbcd1a7c28821670/3039ba69a724970ffdbb2404cbff1b40/Screenshot_2022-05-05-08-51-17-071_com.frontline.WorldWarIITBS.jpg

286. PARQUET
Google Play https://play.google.com/store/ ... rquet

287. Rogue Match
Google Play https://apkcombo.com/rogue-mat ... atch/
Link tải mod (tăng tiền khi dùng)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


288. Pico Islands
Google Play https://play.google.com/store/ ... lands
Link tải mod (kim cương)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/13828cd50042c148a3199875b7dd15ac/f823bac1c4c7e13a4b551de7c632cd08/Screenshot_2022-05-06-08-49-29-747_de.bitspree.pico.islands.jpg

289. Ancient Life 古代人生
Google Play https://play.google.com/store/ ... inter
Link tải mod (ngọc bội+xóa quảng cáo)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Link tải bản Việt Hóa (của Mei Mei Nguyen, vào game chọn ngôn ngữ thì chọn dòng china 2 nha, có sẵn mod như trên)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/10b01abfe05f7f219ab386dee5b91dde/44fcf5816d73e753c583c5edbffdc061/Screenshot_2022-05-08-17-55-21-941_com.wingjoy.dynastyLife.inter.jpg
https://vietup.net/files/845d5aad1571dcb0dcf62e08756c1d1f/d6bb1a03565921097f92aa8514a8d4a1/Screenshot_2022-05-08-17-51-41-133_com.wingjoy.dynastyLife.inter.jpg
https://vietup.net/files/311f22b95fc7f04cdfa6cad1d4112333/79208f61610a71a91114386357965e4e/Screenshot_2022-05-08-17-58-17-821_com.wingjoy.dynastyLife.inter.jpg
https://vietup.net/files/b6a0d7783a8dc923e2b47919c3655f35/da3a07671277ac9ef4d3b43884279b0d/Screenshot_2022-05-08-17-59-08-504_com.wingjoy.dynastyLife.inter.jpg

290. Toziuha Night DR
Google Play https://play.google.com/store/ ... ht_dr
Link tải mod (premium)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


291. Clean It All
Google Play https://play.google.com/store/ ... itall
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/60d39a047709879142156e3ee26551db/518fca47d7abd2ff7ff736fd407d5ae9/Screenshot_2022-05-07-15-59-29-076_com.funcell.cleanitall.jpg
https://vietup.net/files/3a59099ba2a3db124f26316f9218d64f/943796e2c95a468a861c48c264cb8638/Screenshot_2022-05-07-16-01-09-521_com.funcell.cleanitall.jpg

292. ParahCuy
Google Play https://play.google.com/store/ ... ahcuy
Link tải
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


293. Brave hero
Google Play https://play.google.com/store/ ... gl=ID

https://vietup.net/files/84ee44401ac4e59f92e7b00d3cd65ed4/7e75c1d8e99a454eb443e86d28c979ea/Screenshot_2022-05-10-09-35-21-473_com.xgame.bravehero.jpg
https://vietup.net/files/71a0e95838007bb71ffe3a2973ee2dd2/c8934ec5b5d3f5335196737546e03dbc/Screenshot_2022-05-10-09-39-32-788_com.xgame.bravehero.jpg
https://vietup.net/files/00e52b20099ae3e578f79f4fc5c67b4e/9394154d0e1da70fa6d552dbec09cefb/Screenshot_2022-05-10-09-40-42-558_com.xgame.bravehero.jpg

294. Aero Smash -open fire
Google Play https://play.google.com/store/ ... smash

295. https://play.google.com/store/ ... rduck

296. Nautical Life 2
Google Play https://play.google.com/store/ ... Life2
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


297. Aquapark Universe
Google Play https://play.google.com/store/ ... kidle

298. Black Mesa (Half-Life 1 remastered)
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


Xem video và làm theo hướng dẫn là được, link nằm trong phần mô tả của video đó, bản này đẹp hơn so với 2 bản kia, nhưng nhược điểm là loading rất lâu 2-5-10p tùy chương hoặc map...
Đây là 2 link của 2 bản cũ:
1. Vẫn còn hoạt động tốt trên Android 11
https://dlmod.com/half-life-3d ... roid/
2. Có Việt Hóa lẫn phụ đề việt, nhưng lỗi khá nhiều bỏ qua mấy cái lỗi vặt như ánh sáng gamma thì 2 lỗi khó chịu nhất là bị kẹt chết và bị out vd như nhảy lên thùng gỗ tự nhiên bị kẹt rồi die luôn mà chẳng hiểu tại sao xung quanh cũng chả có thứ gì tác động hoặc gây thiệt hại cả, và lỗi bị out ở mỗi chương điều có 1 điểm out cố định như, bước qua cửa out, vào thang máy out, lượm đồ out.v.v... Hình như do game ko ko phải do máy vì máy mình chơi Half-Life 2 maxsetting còn được mà, mình cũng bỏ game vào vmos để chạy trên rom android 4.4+ với 7.0+ nó vẫn thế nên loại bỏ khả năng bị out do Android đời cao (ko biết các bạn có bị giống mình ko, test hộ nha)
forum/game-half-life-source-viet-hoa-cho-android-198044.html

1 vài phân cảnh mình test trên con Black Mesa game cũng có sẵn menu chaet khỏi cần bấm mã nữa...
1. https://vietup.net/tap-tin/scr ... oMdBY
2. https://vietup.net/tap-tin/scr ... tufhI
3. http://vietup.net/tap-tin/scre ... 8py2I

299. Football Clash - Mobile Soccer
Google Play https://play.google.com/store/ ... riker
Link tải mod (tiền+gem)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/a70757d0364f9b87f4208e6663d99527/19a53f3752d2fddfc6501190e7b57b34/Screenshot_2022-05-11-16-10-00-136_com.DefaultCompany.FootballStriker.jpg
https://vietup.net/files/24713a585c3f4e828203c59fcf7de16c/5b6b87bf2f8676003ebf8a67125472ea/Screenshot_2022-05-11-16-10-35-711_com.DefaultCompany.FootballStriker.jpg
https://vietup.net/files/8f4251271f11adc0539d2a20407b5d36/ed5ae56772f46c9d49e46c88b5c703d2/Screenshot_2022-05-11-16-10-48-784_com.DefaultCompany.FootballStriker.jpg

300. Ăn Xin 4.0 - Vô gia cư - Homeless life
Google Play https://play.google.com/store/ ... eggar
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/963e1280f9b2e7d3a187bd34cda12864/b0fce258858c732deb34bdaab4b692e8/Screenshot_2022-05-11-16-50-26-423_com.mysticgamedev.idleclickbeggar.jpg

301. Yokai Hunter Shintaro
Google Play https://play.google.com/store/ ... ntaro
Link tải game
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/8d2bbfa403911c1c9840c364ab9c4ba9/89c607c58cf80a6de382fe0e63c943ed/Screenshot_2022-05-11-17-06-12-200_org.godotengine.yokaihuntershintaro.jpg
https://vietup.net/files/0ab38e8e165f1d507e01029b18324675/ce63b6f6ce19bbe8522b538b94447aae/Screenshot_2022-05-11-17-06-33-348_org.godotengine.yokaihuntershintaro.jpg
https://vietup.net/files/0fee32a2d63b1451117a7b9ba1715a81/e4b623981cd6ee3c5997aec95dd40dcb/Screenshot_2022-05-11-17-07-40-606_org.godotengine.yokaihuntershintaro.jpg

302. Ailsa (có tiếng việt)
Google Play https://play.google.com/store/ ... apers
Link tải mod (mở khóa toàn bộ tủ đồ+freeshop)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


Còn lại thì giống như hình minh họa trên Google Play...
https://vietup.net/files/07e834d0e2f6a943e5e820a5db48e0b0/cb57cdb7cc459dc6fbbc33f91485b5e2/Screenshot_2022-05-11-21-16-42-978_com.android.wallpaper.livepicker.jpg

303. This Is the President
Google Play https://play.google.com/store/ ... titpr
Link tải game
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


304. Mini Mini Farm
Google Play https://play.google.com/store/ ... ifarm
Link tải mod (tăng vàng khi dùng)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/a9c017371a48f5a67732ba396f9f5ad1/39a9c01e1dbc73dec69e6987af7bb3d0/Screenshot_2022-05-12-08-01-08-738_jp.coffeebreakin.app.minifarm.jpg
https://vietup.net/files/8873bd8759e2b3f5b6d481ceb6347b7b/539380a8ccf9c588b9495ba8ed0dd334/Screenshot_2022-05-12-08-01-17-674_jp.coffeebreakin.app.minifarm.jpg

305. Wing Fighter (online)
Google Play https://play.google.com/store/ ... gl=US
Link tải mod (free thưởng quảng cáo+điểm nhiệm vụ hằng ngày)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/4618c3eb9e1b4621cd33328ba4aaf1e6/fe74b565364a63d077e3810490a0e2d3/Screenshot_2022-05-12-08-20-44-202_com.minigame.wszj.android.gp.jpg
https://vietup.net/files/0331d032f62dcf999c2acbf85cae97d0/0f71bae43f4da316fd59c99687e48710/Screenshot_2022-05-12-08-23-35-482_com.minigame.wszj.android.gp.jpg

306. Chinese Parents
Google Play https://play.google.com/store/ ... ts.gp
Bản cho pc có Việt Hóa
https://hoigameachau.com/hanh- ... -doi/

307. POTION PARTY
Google Play https://play.google.com/store/ ... al.PP
Link tải mod (premium)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


308. Tam Quốc Chí Việt Hóa
Link tải
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Dự phòng
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


500 võ tướng, hơn 100 vật phẩm trang bị, 50 thành trì, 50 bình chủng, 100 kĩ năng,...
20 trận chiến kinh điển, 36 dấu mốc lịch sử
12 kết cục khác nhau
Tự tạo tướng chinh chiến thiên hạ
Luyện chiến tướng
Tính chiến thuật cao, chinh phạt thiên hạ
Bắt tù binh, trị an, xây dựng, mộ binh,...
...nhiều hấp dẫn khác đang chờ ae khám phá
Cre Nguyễn Đạt-Hội Game Á Châu
https://vietup.net/files/0544e0e707a93fbc2b35af591e317bc9/b95a898a880bc3aac1931f2d9ddb0432/66273801_887229494962228_464801519686909952_n.jpg
https://vietup.net/files/043d10789bd79da69b36d3f84a5763ef/cc3a5c3f385905ba0bbd9c2907d64618/66087662_887229284962249_6703389251116990464_n.jpg
https://vietup.net/files/8960781b52c0ef78d493cf57f7daa736/0881e55dde1fe2bf8ca6e64e6af432b5/66756509_887229931628851_8413035050970382336_n.jpg
https://scontent-dfw5-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/66199605_887229201628924_5550536616310734848_n.jpg?stp=cp0_dst-jpg_e15_fr_q65&_nc_cat=102&ccb=1-6&_nc_sid=07e735&efg=eyJpIjoiYiJ9&_nc_ohc=kuHOgimzHO0AX-mHm18&_nc_ht=scontent-dfw5-2.xx&oh=00_AT8N4Raod7dejzVnOvrp4sXMt2MGiquIpf0lvkrQQ62iDg&oe=62A21CA3
https://scontent-dfw5-2.xx.fbcdn.net/v/t1.6435-9/66088347_887229431628901_234378285193101312_n.jpg?stp=cp0_dst-jpg_e15_fr_q65&_nc_cat=107&ccb=1-6&_nc_sid=07e735&efg=eyJpIjoiYiJ9&_nc_ohc=pVZ3RI2nvDMAX8cSfdS&_nc_ht=scontent-dfw5-2.xx&oh=00_AT_Pr1a8jBi3GHV46epc5qeaR_dgDVG1a9UJhAfvJUhQ7w&oe=62A556A2

309. Knights of Valour Arcade Game (online)
Link tải https://m.apkpure.com/vn/knigh ... ovsea

https://vietup.net/files/dd4c509e8ebc1ad316bf5ff348a61123/cae7423f68650ae594c7f39ec9221dc5/Screenshot_2022-05-13-17-02-02-804_com.mfun.kovsea.jpg
https://vietup.net/files/4bbc82b33aefdd3128eb39377bb2eb77/7149da4ac1a382601f4dc21dfce31fe7/Screenshot_2022-05-13-17-03-27-880_com.mfun.kovsea.jpg
https://vietup.net/files/847751d0f82209d201084d5497ddc0d4/c6ffedfc73680afe4f12113b4e1a1579/Screenshot_2022-05-13-17-00-11-549_com.mfun.kovsea.jpg
https://vietup.net/files/ad49809c953612edc89a75407909ec93/29672bc6783963b172e1cb2d9b4972c0/Screenshot_2022-05-13-16-53-05-035_com.mfun.kovsea.jpg

310. Kid of USSR
Google Play https://play.google.com/store/ ... dhood
Link tải mod (menu full game+mod tiền)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


311. FluffyIsle
Google Play https://play.google.com/store/ ... yIsle
Link tải mod (freeshop)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


312. Battle Mobile Bangladesh
Google Play https://play.google.com/store/ ... le.bd

313. Zombie Among Space
https://pdalife.com/zombie-amo ... 5a_6g

314. Infinity Master
https://apkcombo.com/infinity- ... ster/
Link tải mod (nâng cấp skill thêm tiền)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


315. Isekai Traveling Merchant - Single Role Play RPG
Google Play https://play.google.com/store/ ... chant
Link tải mod https://platinmods.com/threads ... amp=1

316. Battle of Heroes 3
Cần mạng, có tiếng việt, chỉ vỏn vẹn 44mb ko có tải thêm dữ liệu ...
Google Play https://play.google.com/store/ ... .game

https://vietup.net/files/7732056eb46efa0733cf1916ae9810c0/9059ebb3c5ca6275adc622fa13fc4733/Screenshot_2022-05-21-17-48-22-646_com.battle.hero.game.jpg

317. Max Payne 2: The Fall of Max Payne (ps2)
Link tải tự google đi

https://vietup.net/files/23b8bd2a89fa2da626fd8e1e727be6ad/d6686469a29701048799005b5ebb1529/Screenshot_2022-05-21-16-13-05-994_xyz.aethersx2.android.jpg
https://vietup.net/files/dd7bfb105140cee0380593f8294c35c4/d7cba9781e486247f8f3f4d8282745e2/Screenshot_2022-05-21-19-49-21-457_xyz.aethersx2.android.jpg

318. Fake Island: Demolish!
Google Play https://play.google.com/store/ ... sland
Link tải mod (freeshop)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/d831359902d06a66808218cc48e823c6/21092892aec2b43c69e4f78717dc714d/Screenshot_2022-05-21-21-13-28-435_com.unicostudio.fakeisland.jpg
https://vietup.net/files/7c7c145622bf670e3e37cdf310b49d5e/2ac9afd49679a0f5223e78e14992cb3f/Screenshot_2022-05-21-21-21-14-176_com.unicostudio.fakeisland.jpg

319. 200 DAYS Zombie Apocalypse
Google Play https://play.google.com/store/ ... ie200

320. NETFLIX Relic Hunters: Rebels
Google Play https://play.google.com/store/ ... ebels

Phía dưới bài viết đầu topic #1 của tôi có 1 nút cảm ơn
Chỉ cần bấm vô nút đó là topic sẽ tự mở link

Ảnh minh hoạ:
https://imgur.com/qPCLI4N.png

Việc bạn bình luận "cảm ơn" là 1 việc vô nghĩa vì topic sẽ không mở link
Và coments của bạn sẽ tính là Spam
Nếu muốn tỏ lòng tri ân đến tôi thì xin đừng coments cảm ơn bừa bãi vì các coments đó sẽ bị xoá
Nghiêm trọng hơn các bạn sẽ bị khoá nick!!!

Đã chỉnh sửa bởi Tử Thần (21.05.2022 / 22:01) [17]
Tử Thần  Tử Thần (4429) [ON] [#]  (750 YA) (09.04.2022 / 09:05)
Khi ta ban cái chết, ngươi ko được phép từ chối !
17388 lần được cảm ơn!
Cập nhật
Vô Danh™ ٩(͡๏̮͡๏)۶  Vô Danh™ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (5612) [Off] [#]  (4450 YA) (09.04.2022 / 12:04)
Hello
1102 lần được cảm ơn!
I want to live là góc nhìn trên xuống phải ko
Vô Danh™ ٩(͡๏̮͡๏)۶  Vô Danh™ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (5612) [Off] [#]  (4450 YA) (09.04.2022 / 12:06)
Hello
1102 lần được cảm ơn!
210 link lỗi rồi fix để chơi cái
Tử Thần  Tử Thần (4429) [ON] [#]  (750 YA) (09.04.2022 / 12:11)
Khi ta ban cái chết, ngươi ko được phép từ chối !
17388 lần được cảm ơn!
# Vô Danh™ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (09.04.2022 / 12:04)
I want to live là góc nhìn trên xuống phải ko
Ừ nhìn từ trên xuống, chờ tí để up lên
Tử Thần  Tử Thần (4429) [ON] [#]  (750 YA) (09.04.2022 / 12:16)
Khi ta ban cái chết, ngươi ko được phép từ chối !
17388 lần được cảm ơn!
# Vô Danh™ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (09.04.2022 / 12:06)
210 link lỗi rồi fix để chơi cái
Fix xong rồi đấy
Vô Danh™ ٩(͡๏̮͡๏)۶  Vô Danh™ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (5612) [Off] [#]  (4450 YA) (09.04.2022 / 12:25)
Hello
1102 lần được cảm ơn!
# Tử Thần (09.04.2022 / 12:16)
Fix xong rồi đấy
Game khó cực. Zombie như mưa chơi lại mười lần k qua nổi 1 màn. Có game nào góc như vậy hình ảnh tương tự ko. Game này chơi k nổi
Tử Thần  Tử Thần (4429) [ON] [#]  (750 YA) (09.04.2022 / 13:04)
Khi ta ban cái chết, ngươi ko được phép từ chối !
17388 lần được cảm ơn!
# Vô Danh™ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (09.04.2022 / 12:25)
Game khó cực. Zombie như mưa chơi lại mười lần k qua nổi 1 màn. Có game nào góc như vậy hình ảnh tương tự ko. Game này chơi k nổi
Alien shooter
Kingyou  Kingyou (181) [Off] [#]  (19240 YA) (10.04.2022 / 16:08)
Ta là kẻ từ chối tử thần
41 lần được cảm ơn!
Tử anh up game 2 hoặc 3gb đi
Tử Thần  Tử Thần (4429) [ON] [#]  (750 YA) (13.04.2022 / 17:27)
Khi ta ban cái chết, ngươi ko được phép từ chối !
17388 lần được cảm ơn!
Cập nhật đa số toàn mấy con game gây buồn ngủ
Bạn cần đăng nhập để bình luận
  Tổng số: 25
1 2 3 >>

Cùng chuyên mục
[Game Android] Streets of Rage 4
Game Call of Battle:Target Shooting FPS Game Cho Android
[ game HERO SIEGE - POCKETS EDITION - Phiên bản mới] VIỆT HOÁ cho ANDROID
英雄群侠传2 - Anh hùng quần hiệp truyện 2 Việt Hoá+Mod Kim Quang cho Android&PC
[Game Android] Anh Hùng Quần Hiệp Truyện 3
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ
Diễn đàn hack game Android Việt Nam | Game mod cho Android
Developer: Võ Thanh Trung
Diễn đàn được phát triển bởi tất cả thành viên, cảm ơn các bạn!