Thời gian hiện tại: 21:04 - 02/10/2023
Xin chào, khách! Hãy đăng nhập để tắt quảng cáo!
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ YA4R
Công cụ & bài viết hay

Lần hoạt động

Diễn đàn | Khu vực Android | Games hack cho Android
Tìm kiếm
1 2 3 4 >>
Tử Thần  Tử Thần (6064) [VIP] [ON] [#]  (250 YA) (15.09.2022 / 22:02)
✇Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình✇
41072 lần được cảm ơn!
Xem lại phần 1: forum/index.php?id=188258&page=1
Xem lại phần 2: forum/topic-share-game-offline-phan-2-189871.html
Xem lại phần 3: forum/index.php?id=191682&page=1
Xem lại phần 4: kiếm ko ra...
Xem lại phần 5: forum/topic-tong-hop-game-offline-hack-mod-phan-5-cho-android-196972.html
Xem lại phần 6: forum/topic-tong-hop-game-offline-hack-mod-phan-6-cho-android-197708.html
Xem lại phần 7: forum/index.php?id=198542&page=1
Xem lại phần 8: forum/index.php?id=199424&page=1


Lưu ý: Game sẽ được cập nhật thêm vào top dần theo thời gian (mình sẽ đào lên cho các bạn biết khi cập nhật) cập nhật cho tới khi top đạt tới giới hạn chữ, và ko thể thể thêm được nữa, thì top phần mới sẽ ra đời ...


641. World War 2: Strategy Battle
Google Play: https://play.google.com/store/ ... attle
Link tải mod (tiền+sao+svip 30 ngày)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/6054d7e9cb44a0c9fff100b890704055/0f1e0b567a17ce7a98e2fdb1c6ee69f2/Screenshot_2022-09-13-21-56-13-486_com.worldwar2.strategygames.tacticsbattle.jpg
https://vietup.net/files/502654d1643095cc3564971eb135774a/ab767dc8ca81e87eef7092c7354fc7b8/Screenshot_2022-09-13-21-55-27-472_com.worldwar2.strategygames.tacticsbattle.jpg
https://vietup.net/files/5d3ce599c8c1b3662c01bc6748aae790/b4e2eb549c2a7744f67602363c4d1c18/Screenshot_2022-09-13-21-51-19-239_com.worldwar2.strategygames.tacticsbattle.jpg
https://vietup.net/files/cb73ec460baf0d896774bcaffe496132/ba972b5dee1c34c7ad7cc5b2b5f97665/Screenshot_2022-09-13-21-56-27-303_com.worldwar2.strategygames.tacticsbattle.jpg

642. Racing Legends
Google Play: https://play.google.com/store/ ... gends
Link tải mod (như hình)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/8bd906b7ef55f8ffd25a01a341890ce3/67f2275ca6856b408de25d9dcae90c8a/Screenshot_2022-09-14-17-05-38-562_com.levelappstudios.racinglegends.jpg
https://vietup.net/files/33cc5d37bf5a6f09bdb2883d6221a28f/7591917c22808d0c2d961c42e1f6904d/Screenshot_2022-09-14-17-06-23-762_com.levelappstudios.racinglegends.jpg

643. The Light: Remaster Edition
Google Play: https://play.google.com/store/ ... vethd
Link tải:
Apk
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Obb
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/234931cc0c1b256287885b3b81649177/4b2755e68242b1480579936e956e1362/Screenshot_2022-09-14-17-19-52-431_com.agaming.svethd.jpg
https://vietup.net/files/f1686cb3ed43dad1704b84cb37709dce/c9e35881eba0533da800088480f38891/Screenshot_2022-09-14-17-24-52-465_com.agaming.svethd.jpg

644. Star Trek Lower Decks Mobile
Google Play: https://play.google.com/store/ ... decks
Link tải mod (xóa qc+free thưởng qc)
https://m.playmods.net/vi/game ... decks

https://vietup.net/files/ddc99838d5bb529c92cce2b5d35fb9f9/274cfb17d77a1b23870a596077aa2c29/Screenshot_2022-09-14-21-33-40-467_com.eastsidegames.lowerdecks.jpg
https://vietup.net/files/57845f661273ef055b5a2ae195c77793/e8218128946129b008082e29f9901a6b/Screenshot_2022-09-14-21-37-00-661_com.eastsidegames.lowerdecks.jpg

645. Lost Socks: Naughty Brothers
Link tải: https://agmod.net/lost-socks-n ... d-12/

646. Rise of Eros
Cảnh cáo game này online 18+ hientai rpg chiến thuật nhé, do Like A Boss em nó share nha, mình sẽ ko chịu trách nhiệm cho con mắt lẫn tâm hồn của bạn nhớ vào game cần tải thêm 1.7gb dữ liệu nữa nhé....
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/4d128ad31939a5309d324ee01505a76e/0bf726a4b93ba2390ef60b4c5c1c5130/Screenshot_2022-09-15-10-48-56-576_com.pinkcore.heros.jpg
https://vietup.net/files/ef45eb49b53608ac135b14adfc3fce4a/b142de980c5ae452394c3dc8d1a05157/Screenshot_2022-09-15-11-43-25-242_com.pinkcore.heros.jpg
2 tấm này nguy hiểm hóa ẩn đi vậy (+/-)


647. Poppy Playtime Việt Hoá
Link tải: https://www.aowvn.org/2022/09/ ... l?m=1

648. Gangstar: Miami Vindication HD Việt Hoá
Link tải: https://www.aowvn.org/2022/09/ ... l?m=1

649. Galaxy Explorers
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .game
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/59fbd9fa348361355d42a908b30f3bc7/3f38a5f3a26791fd876b233c6ebde270/7.jpg
https://vietup.net/files/82c1287b06a186591f9aec7e551199a8/0d00557af51c826ba341d1de236f87cc/8.jpg

650. Thám Tử CrimeBot - Detectives (có tiếng việt)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... mebot

https://vietup.net/files/1152a3dc9715282a8ac8caf21a90b162/065c6fe34b6b1ca75a0b5ca700f9f895/Screenshot_2022-09-15-21-45-38-325_com.testa.crimebot.jpg
https://vietup.net/files/8173af63c5b9254f05dbd56b5c0592b6/7c1d68ba0a9b67b626fd1e3d9da26a7e/Screenshot_2022-09-15-21-45-50-660_com.testa.crimebot.jpg

651. Drain Mansion
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


Vãi bố game, mọi thứ điều bình thường cho tới khi tự nhiên con điên kia đè em ra hấp diêm mà em chả hiểu cái khỉ gì cả !!????
Video test: http://vietup.net/tap-tin/scre ... 03272

https://vietup.net/files/16acb281c6bcbe718852e6ab13abfb05/9113be3c2b55f5bd8b6549f96e4d5fc2/Screenshot_2022-09-16-08-22-26-549_com.Kredyn.DrainMansion.jpg
https://vietup.net/files/a133949c722c1e6054bb91a79a2233e3/85e78ded91f138e5f157ad275920570e/Screenshot_2022-09-16-08-23-53-658_com.Kredyn.DrainMansion.jpg
https://vietup.net/files/cbfd64ad754484df98a115a4b7432a70/c7fcf4d1507acdee30c3e39dc8b99d73/Screenshot_2022-09-16-08-27-34-323_com.Kredyn.DrainMansion.jpg

652. PUBG Crate Simulator
Google Play: https://play.google.com/store/ ... crate
Link tải mod (như hình)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/92d7b718c8e5659be091f7d5181ad0fc/850de1cf71788e0800f9cd9b48665f65/Screenshot_2022-09-16-08-46-37-292_me.theoneint.pubgcrate.jpg

653. Project Clean Earth
Google Play: https://play.google.com/store/ ... e.ecp
Link tải mod (gem đỏ tăng lên khi dùng)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


654. Ý Chí Bất Diệt - Stand Đại Chiến (online)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .ycbd

https://vietup.net/files/5cd28fe955504a45d5f5cddeffbeef5f/250b0dd4c429c9ab75535b00ecad0b4d/Screenshot_2022-09-16-10-24-58-202_com.vuthach.ycbd.jpg
https://vietup.net/files/0bc54bf75598423a21c4d2f4f34b88e8/3269c79279469c79e32645b8ab448cc5/Screenshot_2022-09-16-10-33-32-268_com.vuthach.ycbd.jpg
https://vietup.net/files/ce4f4462c85397dce64fb31e7c0c00da/c30671584190a925103ec62a394de6ad/Screenshot_2022-09-16-10-36-25-997_com.vuthach.ycbd.jpg
https://vietup.net/files/17648aca0152921b1bf531f8d3357924/7eacb2f5b58915af281c1eb31bd8ebc4/Screenshot_2022-09-16-10-41-24-901_com.vuthach.ycbd.jpg

655. Girls Gun War :Shooting Games
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ar.gp

https://vietup.net/files/5a02bc13ab745059029b054c1b5e0c22/513e5ad9296e42f945c717bc80108f2b/Screenshot_2022-09-16-17-20-18-817_com.adventure.girlsgunwar.gp.jpg
https://vietup.net/files/94d01113aab5aa56e0717b391afc97c5/094788a8adbc9e0444563f887dcda5cf/Screenshot_2022-09-16-17-18-24-877_com.adventure.girlsgunwar.gp.jpg
https://vietup.net/files/9860a954759b83a637955467901f61eb/8e00eec8653e62d642a331261f027cc9/Screenshot_2022-09-16-17-12-33-030_com.adventure.girlsgunwar.gp.jpg

656. SNIPER ZOMBIE 2: Crime City
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ombie
Link tải mod (có tiếng việt mà lại ko có trong quốc gia Việt Nam ảo lòi thật )
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/37f2a61012a60ffc892d63842efb281b/1c1271c6ce81c98d6f50e93c6715f0d1/Screenshot_2022-09-16-17-43-20-176_vng.sniper.shooting3d.zombie.jpg
https://vietup.net/files/0e5faa59ae6ff1463a9a1870e0b20c0c/9cfce4d26cfed63e3edc5af8acabde54/Screenshot_2022-09-16-17-43-43-676_vng.sniper.shooting3d.zombie.jpg
https://vietup.net/files/0c6d5ccbff2f061b3ea888715e2db0c1/f804f3aabeba513d24c10f5365b72dbc/Screenshot_2022-09-16-17-44-32-910_vng.sniper.shooting3d.zombie.jpg
https://vietup.net/files/48fcfc08c71385162736956d16d89d42/3b862e98b075134ab0cb36bc638cb275/Screenshot_2022-09-16-17-44-41-945_vng.sniper.shooting3d.zombie.jpg
https://vietup.net/files/0fdd6f12e1615c004a55419a8172ec75/3264b8b229f0ff5d06cbdd13d191acd5/Screenshot_2022-09-16-17-44-48-255_vng.sniper.shooting3d.zombie.jpg

657. War Legends Military Zone Game
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ngsim
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/03521ada5af5e2bbc20d084b6eb186d4/c69dc7f452a200e21011f803b22804b6/Screenshot_2022-09-16-21-27-44-851_com.inspectorstudios.armywarzoneshootingsim.jpg
https://vietup.net/files/4692dd1823425a39e14d1c07000e7ab3/1382e4826168e83cfc8a89eb589012d8/Screenshot_2022-09-16-21-30-58-868_com.inspectorstudios.armywarzoneshootingsim.jpg

658. Hell Survivors
Google Play: https://play.google.com/store/ ... vivor
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/8a38fd0c6241703826626f719153f4d5/8c85429c066f287ec2746e14cb2cdf33/Screenshot_2022-09-16-21-36-26-154_com.fisherking.HellSurvivor.jpg
https://vietup.net/files/5da48232798432e79d89ebcccd7cc6b3/89851550365cfa5a170f7ff6d9daf921/Screenshot_2022-09-16-21-39-24-873_com.fisherking.HellSurvivor.jpg

659. Viva Project 1+2
Google Play p1: https://play.google.com/store/ ... inobu
Google Play p2: https://play.google.com/store/ ... nobu2
Link tải mod p1 (xóa qc p2 tạm thời ko có mod)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


660. Mount and Magic
Google Play: https://play.google.com/store/ ... tMage
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/e57c9fcfecd9208c5150218f557dbd19/9b2e28eb503b4794b0b5c3dd0dd54556/Screenshot_2022-09-17-21-21-54-522_com.oubite.KnightMage.jpg

661. Brave Farm Survival
Google Play: https://play.google.com/store/ ... eFarm
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


662. Laid-Back Virtual Lake Motosu
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .lbca
Link xem: forum/game-laid-back-camp-virtual-lake-motosu-trai-thuc-te-ao-tren-nui-phu-si-cho-android-189616.html
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


663. Soldiers Of Vietnam - American
Google Play: https://play.google.com/store/ ... etnam
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/2cb224f8e056395af7bfe923e47d78a3/4fd84d878115d54a4552e4f0e6f942f4/Screenshot_2022-09-19-21-43-44-260_com.PoshToffeeGames.SoldiersOfVietnam.jpg
https://vietup.net/files/17e8e332fb162fd692d0f65f8bdf67be/f168153b528f76288018890c028d3295/Screenshot_2022-09-19-21-44-12-199_com.PoshToffeeGames.SoldiersOfVietnam.jpg
https://vietup.net/files/e3ba8fde9cd600612d21e457c3958975/ab04938db6f581c010b5312d1c409101/Screenshot_2022-09-19-21-47-05-479_com.PoshToffeeGames.SoldiersOfVietnam.jpg

664. East Trade Tycoon
Google Play: https://play.google.com/store/ ... pFirm
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/5ede8179db88122bae06bbde456ac379/782c9ea71ddef43a19856ae35cd65793/Screenshot_2022-09-21-21-48-32-378_com.DefaultCompany.ChinaTopFirm.jpg
https://vietup.net/files/3caf16416bab451c424894b93dc43e4b/502ae05f6a6f0b6efa736dde0c971711/Screenshot_2022-09-21-21-49-46-943_com.DefaultCompany.ChinaTopFirm.jpg

665. Momentum: Turn Based Roguelite
Google Play: https://play.google.com/store/ ... entum
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


666. METEL HORROR ESCAPE
Google Play: https://play.google.com/store/ ... Metel
Link tải mod (gợi ý và xóa qc)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/6f3f1cdafd49e80f0124020a275d733c/30f4cd07ffab6e0306b08434e38d2c6f/Screenshot_2022-09-21-22-23-15-009_com.LinkedSquad.Metel.jpg
https://vietup.net/files/11ff467c63ca7bd014106a3be03a722e/cc7559173103d9501dfbd721b7083e45/Screenshot_2022-09-21-22-25-45-402_com.LinkedSquad.Metel.jpg

667. Jump all star Mugen(Add new character module)
Link tải: https://m.playmods.net/vi/game ... odule)/com.qiya.babycard.ssvs2

668. HAWK: Ban may bay Bắn ruồi
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ooter
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


669. Pocket Academy 3
Google Play: https://play.google.com/store/ ... hool3
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/5faf15b1cdea1e62f3de2da9a069fe08/cad289933b4a49f203fe2fdcf10fcb9f/Screenshot_2022-09-22-07-52-25-156_net.kairosoft.android.school3.jpg
https://vietup.net/files/b9a2e8a693d3487a48e9eba9f93b74af/3c491977bc7be6036324b9de10f815a7/Screenshot_2022-09-22-07-59-36-900_net.kairosoft.android.school3.jpg

670. Pocket Stables
Google Play: https://play.google.com/store/ ... se_en
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/1e68e4764de8e5c7713e05ebbe464535/59fd033a2de3bc87962411368496d912/Screenshot_2022-09-22-08-06-40-269_net.kairosoft.android.horse_en.jpg
https://vietup.net/files/f9c8ede4890f994020acc0056bdde241/821a743bce55b24cabf59a4f25c606c3/Screenshot_2022-09-22-08-09-54-395_net.kairosoft.android.horse_en.jpg

671. Hands 'n Guns Simulator
Google Play: https://play.google.com/store/ ... lator

https://vietup.net/files/435e37785e188574ca4f95927623615c/3a59dfadcdf46c43e8d9fed140526318/1.jpg
https://vietup.net/files/e84bf024d9e500f36017612619ab80f0/879604e798d065488fa164447efa2def/2.jpg
https://vietup.net/files/eac9420b75dc3df83b6a15bad45b13e3/b145b5105aadfb031cb02afaf14c4e0f/3.jpg
https://vietup.net/files/456d66402987110dca39f2d9b5c1f9d9/57143630e3ee35523a33e9e68d072b9c/4.jpg

672. DOS Emulator
Google Play: https://play.google.com/store/ ... pture
Link tải mod (full)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://play-lh.googleusercontent.com/iVJ1_DgyO1d8J-fXeR9VvJA_20w_hR1eWA6_VlbVgSRuCxj8ji4U-kn1DZoFqYg1kaM_=w1052-h592
https://play-lh.googleusercontent.com/h4SUJMRddu83GlXX_CM11Zv_X1R_s8ZMmMzONHzYC0ZKPYYQEbvlgkpQFN-g9jMI9w=w1052-h592
https://play-lh.googleusercontent.com/cKW8CiOMB1pGWL2yE2dOU9UOigJfARpmWNYQs10PxugEJm1bW_sVRbm_zIOQ-nC69Q=w1052-h592
https://play-lh.googleusercontent.com/zZg8jZ9g7-fza1dM1ddii8-2HetCmPKFRuFYfW2RNgsoq3LUwyrUwFKHSFeOwtnsC4M=w1052-h592

673. Green's Secret: Idle (cần mạng chạy)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... erafk
Link tải mod (chọn 1 trong 2 bản mod menu hoặc tiền)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Hoặc
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/0e62a9ca59bf6ff55946c1d8ae73aea2/d94da66d13edb160e3eff61471573178/Screenshot_2022-09-24-09-42-35-613_com.apollo.superafk.jpg
https://vietup.net/files/2421d969cba8f04d2e911743e2772feb/4c261ecfcc1efc220c05d06f94e4a3b7/Screenshot_2022-09-24-09-42-13-421_com.apollo.superafk.jpg
https://vietup.net/files/5f3d25243c730ad7afb66811521bc754/72eb755546d22f7179d3f9b34c0c04ee/Screenshot_2022-09-24-09-42-00-358_com.apollo.superafk.jpg
https://vietup.net/files/c40c27d55cfdfc2f62a66b8fc003a365/757015545e2b1f93bc642c9ac772619c/Screenshot_2022-09-24-09-38-58-331_com.apollo.superafk.jpg

674. Cowboy Hunting: Dead Shooter
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/57637d0c70b1ee582083ef919355f059/d7f49adde707aa849f22575f14850004/Screenshot_2022-09-24-10-05-12-808_com.cowboyhuntingdeadshootinggame.jpg
https://vietup.net/files/3a5623fa838b306522399da9efea4dd4/1695cdda427bd9a716cca867392642bc/Screenshot_2022-09-24-10-01-15-164_com.cowboyhuntingdeadshootinggame.jpg
https://vietup.net/files/1af1f9111025b8f5acf92598821538a4/678eaa51a2308b72b2f2fc34517dcd07/Screenshot_2022-09-24-10-01-55-232_com.cowboyhuntingdeadshootinggame.jpg
https://vietup.net/files/04fe90f5bb9a26e2763f141b8a0a8ef3/25095944af245c845134d63b06eae5a6/Screenshot_2022-09-24-10-04-25-708_com.cowboyhuntingdeadshootinggame.jpg

675. Evil Lands: Online Action RPG (online)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... lands
Link tải mod (menu mod)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/1d1587f5f5251014fd790d7c36597df9/ec5b2b6e42084993a35bf8fc062bf440/Screenshot_2022-09-24-10-20-36-476_com.ragequitgames.evillands.jpg
https://vietup.net/files/d861469615d5eac4185dc8f560fbf6d5/88e10acd950f950e5149507577360a43/Screenshot_2022-09-24-10-22-04-616_com.ragequitgames.evillands.jpg
https://vietup.net/files/3775b6c6dfe4c60a969136628b73c905/0b139ec58b9ea75db4f282450721eac2/Screenshot_2022-09-24-10-28-26-304_com.ragequitgames.evillands.jpg
https://vietup.net/files/5f20811d967685654242f53f9b5d5c73/31b68ddf6c54537727e8e43e73d94783/Screenshot_2022-09-24-10-29-12-886_com.ragequitgames.evillands.jpg

676. Space Commander: War and Trade
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ander
Link tải mod (tiền)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/b06f40376358e8a4ba5dbe0a28d9d9f1/b10d9fa80bd9a97e4da4fa9a6d02bbe3/Screenshot_2022-09-24-14-51-23-488_com.HomeNetGames.SpaceCommander.jpg
https://vietup.net/files/7093289a1e39a75a765047450314fb68/c249153005f21ef493cd5dfb786e2e22/Screenshot_2022-09-24-14-55-01-715_com.HomeNetGames.SpaceCommander.jpg
https://vietup.net/files/6343e245ba5937fc8ec0cd760cc88209/4498b800cda0c8d03d524c7515216dcd/Screenshot_2022-09-24-14-58-21-715_com.HomeNetGames.SpaceCommander.jpg

677. The Twins: Offline Ninja Game
Google Play: https://play.google.com/store/ ... unter
Game cần mạng chạy mà nó la offline quỳ...

https://vietup.net/files/68ba2bc680a605874e1d1931abf782f9/4bad3acf74d4da3b7933425ff130832e/Screenshot_2022-09-24-21-37-40-611_the.twins.legend.of.shadow.ninja.monster.hunter.jpg
https://vietup.net/files/e9e79bfaacf27f39d3249d306d7eb48f/93031d74ba1e9be48afdb1cf4a08634a/Screenshot_2022-09-24-21-41-46-260_the.twins.legend.of.shadow.ninja.monster.hunter.jpg
https://vietup.net/files/7f9e6bff8d96ccb3a692d3d965f10971/b1c5db4c6f7426605f9327396683674b/Screenshot_2022-09-24-21-46-22-122_the.twins.legend.of.shadow.ninja.monster.hunter.jpg
https://vietup.net/files/646410963f0704bb10af0b780325b0e3/595627c14659dc4ae000221b43c791aa/Screenshot_2022-09-24-21-40-13-864_the.twins.legend.of.shadow.ninja.monster.hunter.jpg

678. Counter Strike Source Việt Hóa (Steam Version)
Link Steam: https://store.steampowered.com ... urce/
Tải Source Engine Apk v1.14
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Tải Counter Strike Source Apk v1.06
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Tải Data 1
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Tải Data 2
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Tải patch Việt Hóa
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


Hướng dẫn sử dụng: Tải 2 apk về cài đặt, Tải 2 cái data về giải nén data 1 và giữ nguyên data 2 exe cho chung vô thư mục srceng, Tải Patch Việt Hóa về đọc file txt và làm theo hướng dẫn, Xong rồi giờ mở Counter Strike Source Apk Nhấn CAUNCH chiến game hoi ....(sau khi làm xong tất cả bước trên dung lượng game sẽ tương đương 6.21gb nhé, cảm ơn bạn Duy An Nguyễn đã patch Việt Hóa game này)

https://vietup.net/files/273bfa1cd4fcbc42389d1b0d39c293e0/a60b73721cad1c6ef649e9b20b43807a/Screenshot_2022-09-24-16-26-29-493_com.valvesoftware.source.jpg
https://vietup.net/files/fcea834d08ed0f7c96cab53680329d0f/70de03c5509a35d2dc2d7038bf1f27d2/Screenshot_2022-09-24-16-37-21-954_com.valvesoftware.source.jpg

679. The Sims 3 - World Adventures việt hóa (Java - Việt Hóa ko dấu)
Link tải giả lập: https://play.google.com/store/ ... oader
Link tải game: (tự chọn,tốt nhất là dùng màn hình 240x320)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Link dự phòng 240x320
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


Hướng dẫn sử dụng: Tải giả lập lẫn file game jar về, mở giả lập nhấn vào ô tròn đỏ dấu + chọn thư mục có file jar vừa tải về, nhấn vào file jar đó đợi xử lý, xong setting các kiểu nếu bạn rành về giả lập, còn ko bạn để mặc định rồi nhấn bắt đầu đến chơi....

https://vietup.net/files/ccabdf621f04e5ab1b42004b7534fbf6/389e4fc0db088e5fee65ecf497daaea8/1.jpg
https://vietup.net/files/388cda70a02b45c7939850eb9e5ff30a/6d65a55a4ca02755202f4c477f0018d5/2.jpg
https://vietup.net/files/09a81c665fa8b09c5b66e299c9da698b/89bb87beed0fa4d4c59dd8baf825d4d5/3.jpg
https://vietup.net/files/bfb393656e0a4547e43a44333d5ffc32/ca502a61e1af44f6d50a72a62e79e566/4.jpg

680. Battle Royale Fire Prime War (cần mạng chạy)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .game
Link tải mod (như hình)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/c201bfe708e43bee35909bf0896c9904/2e1a6f2c7de1fb8ba5c81fb5093ab9f6/Screenshot_2022-09-24-21-55-47-752_com.firstanvilgames.battle.shooter.fps.Battleground.game.jpg
https://vietup.net/files/4c757cd1ad7c789570a8c530e59acad3/8f642bd3abeae896509a87764c92a314/Screenshot_2022-09-24-21-56-14-835_com.firstanvilgames.battle.shooter.fps.Battleground.game.jpg
https://vietup.net/files/2bddbb4687f895071fb7f3c64f383b78/25b549aaf19a732387e3144c0e525c42/Screenshot_2022-09-24-21-56-44-406_com.firstanvilgames.battle.shooter.fps.Battleground.game.jpg
https://vietup.net/files/b276cfae5dddcc8e233ca5d964e5f5f9/66078ce28fb78fca27218bf5b69198bc/Screenshot_2022-09-24-22-00-35-104_com.firstanvilgames.battle.shooter.fps.Battleground.game.jpg

681. Wolfenstein 3D
Link tải: https://m.apkpure.com/vn/wolfe ... .Wolf
Hoặc: https://play.google.com/store/ ... 3dexe

Ngoài ra toàn bộ game của hãng Player for Software cũng tương tự

https://vietup.net/files/eebaa9efe083805919ae0aba2af15ea9/654c6bcaa09348d3f34da54b25857c81/Screenshot_2022-09-26-16-02-33-695_com.RetroArtSoft.Wolf.jpg
https://vietup.net/files/1e7120c5fbfd2fab7e2e56d7c15d51a4/bb662150c5dd4b0ce2f5259082e022e4/Screenshot_2022-09-26-16-09-43-798_com.RetroArtSoft.Wolf.jpg

682. Raft Survival Forest 2
Google Play: https://play.google.com/store/ ... orest
Link tải mod (tài nguyên ko giảm khi dùng)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/aed3b1ab82a85cbeeb27e59e5acd8992/f09b9f58d9328ce2805b1aab907bf545/Screenshot_2022-09-26-21-19-33-045_com.tryfoot.raft.survival.forest.jpg
https://vietup.net/files/8de6446913887914f420b65cf155503c/c7323c83aeb679137f4d7bd9804e9f0d/Screenshot_2022-09-26-21-21-25-928_com.tryfoot.raft.survival.forest.jpg
https://vietup.net/files/99f1bc3a3cd3aadab77d6a5804649673/798a0c73df104c477626cb70de1c9b2e/Screenshot_2022-09-26-21-25-32-481_com.tryfoot.raft.survival.forest.jpg

683. 地下城進化版 (cần mạng)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... 62.md
Link tải mod (free thưởng qc)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/4e125865d0522936fe8ab07509a26d9d/ffbd627aa993a60d2918f76c02c2ac17/Screenshot_2022-09-26-21-44-02-816_com.ultralisk.gameapp.game162.md.jpg
https://vietup.net/files/e9104e3b712e40feb22f7d094f53a1b6/b362f299265330679dc1dd1a1ac2f80a/Screenshot_2022-09-26-21-44-07-438_com.ultralisk.gameapp.game162.md.jpg

684. 火影忍者单机版
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/dcbf74c9727b7a2b288a4d82f6e8db78/ca2ad104aab7773a07c41d0a42a3afae/Screenshot_2022-09-27-09-45-39-786_com.jarworld.blh.nvn.jpg
https://vietup.net/files/87ab52d409e9b98dc7d37447628849a4/6083756c08abf32d2ca5917308eff643/Screenshot_2022-09-27-09-46-00-906_com.jarworld.blh.nvn.jpg
https://vietup.net/files/32f9e2c039d687b5011689bc5b3ea860/15f9cfd24094fd363412c6c2227b5d80/Screenshot_2022-09-27-09-49-56-811_com.jarworld.blh.nvn.jpg

685. Mugen Grim Reaper VS Naruto Jin Minggai
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


686. DeadKind: Survival Project
Link tải: https://play.google.com/store/ ... bPgCg
Hoặc: forum/game-deadkind-apocalyptic-survival-demo-test-cho-android-195778.html
Hoặc: https://apkcombo.com/deadkind- ... kind/

https://vietup.net/files/49a32653335e6360d6d7d8ece1fa9b06/99dd3f4090d8fdc6500119f270ae60f6/Screenshot_2022-09-27-08-47-15-943_com.starsamong.deadkind.jpg
https://vietup.net/files/94f8f83471c74ba45383c4e5747f92dc/82f8a7a4f39007eb420713f797fdc3d0/Screenshot_2022-09-27-08-49-04-763_com.starsamong.deadkind.jpg
https://vietup.net/files/7b473673bb9609a91f5d5b2f9f914796/bd0aa06e0731ff5e8f592e1a997d740d/Screenshot_2022-09-27-08-51-59-698_com.starsamong.deadkind.jpg
https://vietup.net/files/5113e28ef020b0bb6eb31bfed8f64007/66b3c4949fbf83d96b1b6688999393b0/Screenshot_2022-09-27-08-56-01-211_com.starsamong.deadkind.jpg
https://vietup.net/files/9160a46f5f91e160d4fa97116fb380fb/0baf20dc85bbee8f3784ee46b2310239/Screenshot_2022-09-27-08-57-56-046_com.starsamong.deadkind.jpg

687. New Revolution Open-World Survival
Link tải: forum/game-android-new-revolution-open-world-survival-198088.html
Hoặc: https://m.apkpure.com/new-revo ... Alpha

688. Dead Dawn
Link tải: forum/game-dead-dawn-binh-minh-tu-than-song-sot-trong-hau-tan-the-cho-android-187742.html
Hoặc: https://m.apkpure.com/dead-daw ... ddawn

689. Viva Project 2
Google Play: https://play.google.com/store/ ... nobu2
Link tải mod (mở khóa nhân vật)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


690. Day Before Die
Google Play: https://play.google.com/store/ ... redie

https://vietup.net/files/1c1663537e7f2928257d2b2d46e522b1/0905b23473f9d66601cdf80b5d0434b2/Screenshot_2022-09-27-10-37-34-427_com.jsgamez.daybeforedie.jpg
https://vietup.net/files/db7fe60898e68f4be94de507705c00fd/3a105daa1c8fbfac8b3ebf94636f2027/Screenshot_2022-09-27-10-41-38-465_com.jsgamez.daybeforedie.jpg
https://vietup.net/files/c80c29a564998aa2539e82abd26315d7/6df40e12c887e93f048f0de2ac1e23dc/Screenshot_2022-09-27-10-42-24-932_com.jsgamez.daybeforedie.jpg

Doom 3
forum/game-doom-3-mobile-dem-den-kinh-hoang-cho-android-179565.html
Doom 1+2 (game có cheat hack sẵn)
https://pdalife.com/doom-andro ... .html
https://pdalife.com/doom-ii-an ... .html
Return To Castle Wolfenstein Việt Hóa
forum/game-return-to-castle-wolfenstein-viet-hoa-cho-android-197927.html
Quake 1+3
https://pdalife.com/quake-i-an ... .html
https://pdalife.com/quake-ii-a ... .html
forum/game-quake-2-touch-hd-remaster-to-pc-2018-cho-android-160284.html
https://pdalife.com/quake-3-ar ... .html

691. Zombie Raid Shooter
Google Play: https://play.google.com/store/ ... vival

https://vietup.net/files/acd79992dd0ba6c31785cab3bbc819a8/7f6225ce892a99396769e0fb124090db/Screenshot_2022-09-27-12-47-55-874_zombie.shooter.survival.jpg
https://vietup.net/files/5505eca568fed67d1f6e3b0b96351867/99c3c828637e01c4337451ab836f62ef/Screenshot_2022-09-27-12-51-04-839_zombie.shooter.survival.jpg

692. Dreamdale - Fairy Adventure
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .dale
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


693. Niffelheim: Vikings Survival
Google Play: https://play.google.com/store/ ... imf2p
Link tải mod (chế tạo miễn phí)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


694. Delta Touch (The Doom 1-2-3 engine source port Android)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... touch
Link tải apk mod v2.2.1 32bit
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Link tải apk mod v3.5.2 64bit
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Link tải data game (cho vào bộ nhớ của máy, ko để vào thư mục nào cả)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


Data game mình đã patch sẵn freedoom 1+2, doom 2 và 2 bản doom mod+file Brutal Doom 21 mod lại map đồ họa, súng ống, hiệu ứng cháy nổ, máu me, địch chết các kiểu v.v....

Hướng dẫn chỉnh+thêm nút: https://m.youtube.com/watch?v= ... cfNVQ

Video test game: https://vietup.net/tap-tin/scr ... 04467

Video test map: https://youtu.be/EcjsjMTfGmw

Doom 2 Mod Ashes: 2063

Video test: https://vietup.net/tap-tin/scr ... 04485
Video test p2: http://vietup.net/tap-tin/scre ... 04496

Link tải bản cũ: https://www.moddb.com/mods/ash ... -2063
Link tải bản mới: https://www.moddb.com/mods/ash ... y-v22

Hướng dẫn: tải bản mod bạn muốn chơi về giải nén và đưa files pk3 trong đó vào đường dẫn /0/opentouch/delta/mods sau đó mở app và chạy như video test ở trên là xong....

Mod Brutal doom Rampage: https://www.moddb.com/mods/bru ... y-v14
Video test: https://vietup.net/tap-tin/scr ... 04494

Mod Brutal Doom 64 (2016)
Link tải: (cho vào đường dẫn giống như trên và làm như video dưới)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Video test: https://youtu.be/kYbFLEvC6LI

Mod Doom4: Death Foretold
Link tải: https://www.moddb.com/mods/dea ... 4t-25
Video test: https://vietup.net/tap-tin/scr ... 04536

ExterminationDay2019 Vanilla (Update 4/20/22)
Link tải: https://www.moddb.com/games/do ... -mods
Video test: https://vietup.net/tap-tin/scr ... 04539

Hyperion - The cosmic Horror
Link tải: https://www.moddb.com/mods/hyp ... er2-5

Total Chaos
Link tải: https://www.moddb.com/mods/tot ... alpha
Hoặc: https://www.moddb.com/mods/tot ... 017-b
Video mình test: https://youtu.be/4lVeYk6fhh4
Video test full (của ngta chơi trên pc, mod gần giống luôn rồi)
https://m.youtube.com/playlist ... hbP2M

Brutal Wolfenstein: UBER HERO Edition
Link tải: https://www.moddb.com/mods/bru ... -v040
Video mình test: https://youtu.be/Cot8S26B5hI

Doom HD Texture
Link tải: https://www.moddb.com/mods/doom-hd1
Video mình test: https://youtu.be/XcaOY3HL6rU
Test p2: https://youtu.be/VGcySb0UXj8

doom eternal mod
Link tải: https://m.youtube.com/watch?v= ... O4HyU

Brutal Doom Extended Edition
Link tải: https://www.moddb.com/mods/bru ... ition

Brutal Wolfenstein 3D v5.8
Link tải: https://m.youtube.com/watch?v= ... gBzgg

Doom gta
https://m.youtube.com/watch?v= ... wn-Hk
Giải nén cho file wad và /0/opentouch/delta/maps rồi load như video dưới này của mình là được.... Hoặc load 1 trong 2 cái cũng được ...
https://youtu.be/skP6gPmat-s

Doom 3D Remake
Link tải: https://www.moddb.com/mods/doo ... s/dr4
Video mình test: https://youtu.be/1gV5F0rQcJk
Hướng dẫn tải zip về giải nén hết mấy file pk3 vào /0/Opentouch/Delta/mods
Còn file texture_lights.wad cho vào /0/Opentouch/Delta/maps rồi load giống như video test là được..... Bạn có thể kết hợp với doom butal nếu muốn thêm máu ....

Doom hientai 18+
Link tải: https://www.wad-archive.com/wa ... ad012
Video test: https://vietup.net/tap-tin/scr ... 04796

POSSESSION MADNESS 2.0
Link tải: https://www.moddb.com/mods/pos ... fixes
Bản mod này khá tryhard, súng bắn rất giật, địch chạy bay nhảy loạn xạ như hack luôn

https://m.youtube.com/watch?v= ... kbTLgLưu ý nếu các bạn muốn chơi thêm doom mod thì tải file .wad .pk3 .pk4 về cho vào đường dẫn như apk chỉ rồi load là được, bản doom mod có rất nhiều nha tha hồ máu me ...
Tải đây: (trong phần mô tả video)
https://m.youtube.com/watch?v= ... pS7Ac
Hoặc đây: https://www.moddb.com/mods/brutal-doom
Hoặc: https://archive.org/details/20 ... _DOOM
Ngoài ra còn có data mod map doom sẵn tổng hợp gần 6gb, nếu bạn ko rành về cách sài Delta Touch thì đừng có tải, ko phải để vào obb là nó chạy đâu lùa gà đấy....
Link: https://apkcap.org/delta-touch ... data/

695. The Matrix Awaken Mobile
Link tải trong phần mô tả video này
https://m.youtube.com/watch?v= ... &t=0s

https://vietup.net/files/fef101d747eb9341f24762ad66890f11/7cc7dc160af1f69caf54d347723efc75/Screenshot_2022-09-29-22-26-13-146_com.thematrixawakens.jpg

696. Outlast 2 Mobile
Link tải: https://m.youtube.com/watch?v= ... &t=0s

697. Tomb Raider Mobile
Link tải: https://m.youtube.com/watch?v= ... &t=0s

698. Spider-Man Miles Morales
Link tải: https://www.yperstudios.com/20 ... l?m=1

699. Uncharted Mobile
Link tải: https://m.youtube.com/watch?v= ... &t=0s

700. Watch Dogs Mobile
Bản cũ: forum/game-watch-dogs-mobile-cho-android-194151.html
Bản mới: https://m.youtube.com/watch?v= ... &t=0s

701. Road Redemption Mobile
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ption

https://vietup.net/files/6c9298b63712d94e2b0f9e696b437453/b3005a36577970bbef2d243985ed5009/Screenshot_2022-10-01-16-58-54-416_com.PixelDashStudios.RoadRedemption.jpg
https://vietup.net/files/7f545fc410aa66065f0fb2de8bf5eb8e/7c925b8ec50ec1c9a591b7be14ae6cba/Screenshot_2022-10-01-16-46-28-242_com.PixelDashStudios.RoadRedemption.jpg

702. 1592 Naval battle of Yi Sunsin
Google Play: https://play.google.com/store/ ... trial
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


703. Dungeon RPG Abyssal Dystopia
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .dung

704. Escape Z Town
Google Play: https://play.google.com/store/ ... m.ezt

705. The Last Maverick: Raft
Google Play: https://play.google.com/store/ ... sland
Link tải mod (tiền+năng lượng)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/34aa7f6e4712a577f1ebe317a5bcbdff/5e932e72504ca543ba7620504e35bf71/Screenshot_2022-10-02-07-33-24-987_com.notfoundgamesraft.survival.ocean.island.jpg
https://vietup.net/files/a742738f2a2a906c690d5fe43bc68991/8916e9f377a3fd8cdaab0a91b3409edc/Screenshot_2022-10-02-07-39-18-525_com.notfoundgamesraft.survival.ocean.island.jpg
https://vietup.net/files/cd0d6deb99bcdb584e3a2a917e80a0ca/c873a1537b4929e9901d8f8a9323e401/Screenshot_2022-10-02-07-43-04-789_com.notfoundgamesraft.survival.ocean.island.jpg

706. Destiny of Light
Link tải: https://pdalife.com/destiny-of ... .html

707. Card City Nights 2
Link tải: https://pdalife.com/card-city- ... .html

708. Mini Soccer Star
Google Play: https://play.google.com/store/ ... occer
Link tải mod: https://gamehayvl.io/mini-socc ... -cup/

709. Prison Break: Zombies
Link tải: https://pdalife.com/prison-bre ... .html

710. RotatingBrave
Google Play: https://play.google.com/store/ ... e.TTS
Link tải mod: https://www.apkdlmod.com/rotat ... .html

711. DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA (online)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... mnian
Link tải: https://m.apkpure.com/vn/dissi ... mnian

712. Quake 4
Link tải: https://apkaward.com/quake-4

713. Zombie War - The Last Survivor
Google Play: https://play.google.com/store/ ... vivor
Link tải mod (chỉ có mod tiền hoi)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


714. Necromancer 2: The Crypt of the Pixels
Link tải: https://pdalife.com/necromance ... .html

715. Brutal Brutalness - a Heavy Metal Journey
Link gốc: https://pdalife.com/brutal-bru ... .html
Link tải mod: https://m.playmods.net/vi/game ... Money)/com.sinsquid.brutalbrutalness

716. ATSS 2 Offline Shooting Game
Google Play: https://play.google.com/store/ ... games

https://vietup.net/files/681d6feb3f6c8e5242555bf4743b6f5c/84b8ce940476fed64563a139a430ecfb/Screenshot_2022-10-08-07-18-38-397_com.thg.atss2.shooting.offline.games.jpg
https://vietup.net/files/1056e38b5062a98f76dc171d513d3988/9c7fe47f797e25a8b47e4f017f80db37/Screenshot_2022-10-08-07-22-11-672_com.thg.atss2.shooting.offline.games.jpg
https://vietup.net/files/4fec8a26ab645ac45d2a1de35b176842/e38380f01231af23a386366671f5cb78/Screenshot_2022-10-08-07-23-40-238_com.thg.atss2.shooting.offline.games.jpg

717. GTA Grand Theft Auto: San Andreas Mod HD
Link tải: https://m.playmods.net/vi/game ... s(Mod)/cc.ccplay.com.rockstargames.gtasa8

718. Stone Age Survival
Link tải: https://m.playmods.net/vi/game ... tesub

719. Tallowmere 2
Google Play: https://play.google.com/store/ ... mere2

720. Interstellar Pilot 2
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ilot2

https://vietup.net/files/a658934ddda5e2e2f043de65c0248fc6/077ab52e20c26fc6bde433e9d0c13bf1/Screenshot_2022-10-08-21-44-23-630_com.pixelfactor.interstellarpilot2.jpg
https://vietup.net/files/4205a0c76308730cfa07b445d95f8690/c1855bc28091cc1f4bd0a01baa1355e4/Screenshot_2022-10-08-21-45-06-049_com.pixelfactor.interstellarpilot2.jpg

721. Mega Survival Shooting : Free Sniper Game
Link tải mod: https://m.playmods.net/vi/game ... oting

https://vietup.net/files/d9e2f97de88241a2fafffd85b0042343/0330e17ab18fc7cc672db8d4249cd24b/Screenshot_2022-10-09-21-30-16-706_grimbots_action_game.mega_army_survival.offline_sniper_shooting.jpg
https://vietup.net/files/4d567b93bd16e72aa461aa102e9f7799/f5aac6aa11e1858bfb265129c179c0cd/Screenshot_2022-10-09-21-30-47-016_grimbots_action_game.mega_army_survival.offline_sniper_shooting.jpg

722. Naruto Senki Mod: Sprite Itachi Uchiha
Link tải: https://apkaward.com/naruto-se ... chiha

723. Naruto Senki Mod: The Land Of Snow
Link tải: https://apkaward.com/naruto-se ... -snow

724. NieR: Automata Mobile
Link tải: forum/game-nier-automata-cho-android-187472_p1.html
Hoặc: https://apkaward.com/nier-auto ... obile

725. Anime Battle Mugen
Link tải: https://apkaward.com/anime-battle

726. S. T. A. L. K. E. R. Call of Pripyat
Link tải: https://apkaward.com/stalker-c ... ipyat

727. Jump Ultimate Stars Reborn MUGEN
Link tải: https://apkaward.com/jump-ulti ... mugen

728. New century 安卓下载
Link tải: https://www.taptap.com/app/198 ... en_US

729. Roots of Tomorrow - Farm Sim
Link tải: https://en.androeed.ru/files/r ... .html

730. Squid Game: 456 Survival Challenge
Link tải: https://apkaward.com/squid-gam ... lenge

731. Feral Fury
Link tải: https://apkaward.com/feral-fury

732. TinyKeep
Link tải: https://apkaward.com/tinykeep

733. Super Castlevania III: Dracula's Curse
Link tải: https://apkaward.com/super-cas ... curse

734. Reflex Unit 2
Link tải: https://apkaward.com/reflex-unit-2

735. DBZ Super Fighters battle
Link tải: https://apkaward.com/dbz-super ... attle

736. Naruto-Extreme Storm(Lots of modules) Mod
Link tải: https://m.playmods.net/vi/game ... dules)/com.cheng.jun.bvo

737. Fairy Tail Vs One Piece
Link tải: https://apkaward.com/fairy-tai ... piece

738. Anime Stars Fighting
Link tải: https://apkaward.com/anime-sta ... hting

739. Champions of Avan - Idle RPG
Link tải mod (ko đủ tiền vẫn mua được nha)
https://apkaward.com/champions ... e-rpg
Game có tiếng việt cần mạng chạy nhưng ko bắt buộc đăng nhập, ko bị đồng bộ hóa dữ liệu, kiểu bán online bán offline

740. Live or Die: Zombie Survival Pro (offline nhé)
Link tải mod:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/bcf2f1e61a0f9d9b4e4b2a5613cc7e96/b5c2daa93efede4e107691dd97c16b23/Screenshot_2022-10-12-15-04-54-534_com.pgstudio.survivalpro.jpg

741. The Wolf Among Us
Link tải: https://apkaward.com/the-wolf-among-us

742. The Walking Dead: Season One
Link tải: https://apkaward.com/the-walki ... n-one

743. The Walking Dead: Season Two
Link tải: https://apkaward.com/the-walki ... n-two

744. The Walking Dead: Season Three
Link tải: https://apkaward.com/the-walki ... three

745. The Walking Dead: Michonne
Link tải: https://apkaward.com/the-walki ... honne

746. Tales from the Borderlands
Link tải: https://apkaward.com/tales-fro ... lands

747. Game of Thrones
Link tải: https://apkaward.com/game-of-thrones

748. Guardians of the Galaxy TTG
Link tải: https://apkaward.com/guardians ... y-ttg

749. Batman - The Telltale Series
Link tải: https://apkaward.com/batman-th ... eries

750. Beholder 1+2
Link tải p1: https://apkaward.com/beholder
Link tải p2: https://apkaward.com/beholder-2

751. ATRI - My Dear Moments
Link tải: https://apkaward.com/atri-my-d ... ments


752. The Complex
Link tải: forum/the-complex-cho-android-196733.html
Hoặc: https://apkaward.com/the-complex

753. Night Book
Link tải: https://apkaward.com/night-book

754. Who Muted Uncle Marcus?
Link tải: https://apkaward.com/who-muted ... arcus

755. I Saw Black Clouds
Link tải: https://apkaward.com/i-saw-black-clouds

756. Apollo Justice Ace Attorney
Link tải: https://apkaward.com/apollo-ju ... orney

757. Milo and the Magpies
Link tải: https://apkaward.com/milo-and- ... gpies

758. Spelunky Classic HD
Link tải: https://apkaward.com/spelunky-classic-hd

759. Castlevania Order of the Moon
Link tải: https://apkaward.com/castlevan ... -moon

760. Fear & Hunger
Link tải: https://apkaward.com/fear-hunger

761. nightmare in the village
Google Play: https://play.google.com/store/ ... tmare

https://vietup.net/files/dd416ee5bf0c984bd0418326ce5ef703/90823dccf43246ed3c69672942b16528/Screenshot_2022-10-13-22-16-32-384_com.horrorgames.nightmare.jpg

762. Football League 2023
Link tải: https://apkcombo.com/football- ... ague/

https://vietup.net/files/57e7cfe625719d44542f9de1b0508439/6f6da908d1554459293dfd10198829ee/Screenshot_2022-10-13-22-28-11-019_com.football.soccer.league.jpg
https://vietup.net/files/6aeae786b06202b440fd6f0926987607/5cf7077f388ad768bef26ebab21d821c/Screenshot_2022-10-13-22-27-33-985_com.football.soccer.league.jpg

763. Dungeon Squad
Google Play: https://play.google.com/store/ ... Squad
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/9042a7f7026e9b7ead544d7f3bde7283/53022ef45607cc0008306dd134616f4c/Screenshot_2022-10-14-21-34-31-617_com.GameCoaster.DungeonSquad.jpg
https://i.ytimg.com/vi/OXF7f-sW6-o/maxresdefault.jpg
https://image.winudf.com/v2/image1/Y29tLkdhbWVDb2FzdGVyLkR1bmdlb25TcXVhZF9zY3JlZW5fM18xNjY1MDY0ODM5XzAyNg/screen-3.jpg?fakeurl=1&type=.jpg

764. WW2 Civil War - Cold War
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ogame
Link tải mod: https://m.playmods.net/vi/game ... ogame

https://vietup.net/files/c66ef2353ce9219cec953214a531146c/bd153ac32de5f8027724e3598318d2b6/Screenshot_2022-10-14-21-57-54-412_com.roundsquare.wwh.worldwar.herogame.jpg
https://vietup.net/files/febed2f91f8daba1f6759dfaaf110a56/ac04f0b1b3b2e26ce1f75af4e5fad4c7/Screenshot_2022-10-14-21-59-14-587_com.roundsquare.wwh.worldwar.herogame.jpg

765. Castle of No Escape: Pixel RPG
Link tải: https://m.playmods.net/vi/game ... 2free

https://dl.apkawards.com/mode/dl27/games/com.breakmt.cone2/img/com.breakmt.cone2-1.jpg
https://dl.apkawards.com/mode/dl27/games/com.breakmt.cone2/img/com.breakmt.cone2-3.jpg

766. Used Car Tycoon Game (có tiếng việt)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... shang
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/6c575743abfff9d4771f4671828e4d80/eb03cb92b025e21a4688aeac79d2380e/Screenshot_2022-10-14-22-18-21-710_com.soul.zhongjianshang.jpg
https://vietup.net/files/577fa0e3ea2fbb10e0521a024855d8c5/548cbd7f63f7b7bb5f9665f27887663f/Screenshot_2022-10-14-22-25-09-855_com.soul.zhongjianshang.jpg
https://vietup.net/files/3f328a3bce354b5302e72b331d3843a5/0ad3194debf0ca98cedf642695b02a59/Screenshot_2022-10-14-22-26-08-393_com.soul.zhongjianshang.jpg

767. Earth Inc.
Link tải mod: https://apkvision.com/games/ca ... 6849/

https://image.winudf.com/v2/image1/Y29tLlRyZWV0b3BDcmV3LkVhcnRoSW5jX3NjcmVlbl85XzE2NTQ3OTEyOTFfMDA3/screen-9.jpg?fakeurl=1&type=.webp
https://image.winudf.com/v2/image1/Y29tLlRyZWV0b3BDcmV3LkVhcnRoSW5jX3NjcmVlbl82XzE2NTQ3OTEyOTBfMDI0/screen-6.jpg?fakeurl=1&type=.webp

768. Stranded Survival
Link tải: https://m.apkpure.com/stranded ... vival

https://lh3.googleusercontent.com/BFkhZIPm9PrTX1ORQehm1u4saCcFYp36FxZFXQUUNNLX4RhLqnIieSLncVX9TA_coxnb
https://lh3.googleusercontent.com/RCQMa7N13T-VtGEtaZRNX5Iq6TaZbBIlwS54x8XBtM6IPW6KuRkHdS68AbgeItpRJQ

769. Island Survival
Google Play: https://play.google.com/store/ ... sland
Link tải mod (như hình, vào game chọn load ô đầu tiên là được)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/d464fc0c085bdc6c66d387f614cb8f13/334b2a62e44b388e868c4f709176df17/Screenshot_2022-10-15-07-26-27-761_com.tory.island.jpg
https://vietup.net/files/0645aa0d174fba8c44b79d9c0c5ffcb2/036745dd2a31cef69be5f80af6e77216/Screenshot_2022-10-15-07-35-50-123_com.tory.survival.jpg

770. Hide.io
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .hide
Link tải mod tiền (chơi on/off điều được nhé)
https://apkaward.com/hide-io

https://dl.apkawards.com/mode/dl24/games/com.igenesoft.hide/img/com.igenesoft.hide-1.jpg
https://dl.apkawards.com/mode/dl24/games/com.igenesoft.hide/img/com.igenesoft.hide-3.jpg

Phía dưới bài viết đầu topic #1 của tôi có 1 nút cảm ơn
Chỉ cần bấm vô nút đó là topic sẽ tự mở link

Ảnh minh hoạ:
https://imgur.com/qPCLI4N.png

Việc bạn bình luận "cảm ơn" là 1 việc vô nghĩa vì topic sẽ không mở link
Và coments của bạn sẽ tính là Spam
Nếu muốn tỏ lòng tri ân đến tôi thì xin đừng coments cảm ơn bừa bãi vì các coments đó sẽ bị xoá
Nghiêm trọng hơn các bạn sẽ bị khoá nick!!!

Đã chỉnh sửa bởi Tử Thần (15.10.2022 / 08:06) [26]
Uruguay  Uruguay (1) [Off] [#]  (10 YA) (16.09.2022 / 07:27)
3 lần được cảm ơn!
Đù má game trinh thám lại đấu thường leo rank là sao Hêy hung thủ use tắc kồ hả
Tử Thần  Tử Thần (6064) [VIP] [ON] [#]  (250 YA) (16.09.2022 / 07:54)
✇Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình✇
41072 lần được cảm ơn!
# Uruguay (16.09.2022 / 07:27)
Đù má game trinh thám lại đấu thường leo rank là sao Hêy hung thủ use tắc kồ hả
Tử Thần  Tử Thần (6064) [VIP] [ON] [#]  (250 YA) (17.09.2022 / 21:28)
✇Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình✇
41072 lần được cảm ơn!
Đã cập nhật thêm game
kvodang04  kvodang04 (12) [Off] [#]  (120 YA) (18.09.2022 / 08:51)
2 lần được cảm ơn!
quá rise of eros nét căng đét
Tử Thần  Tử Thần (6064) [VIP] [ON] [#]  (250 YA) (18.09.2022 / 08:59)
✇Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình✇
41072 lần được cảm ơn!
# kvodang04 (18.09.2022 / 08:51)
quá rise of eros nét căng đét
Kingyou  Kingyou (273) [Off] [#]  (60 YA) (18.09.2022 / 09:29)
Bật nắp quan tài tìm người tri kỷ
248 lần được cảm ơn!
để xem trong đây có game gì hay không
Đã chỉnh sửa bởi Kingyou (18.09.2022 / 09:30) [1]
T1Warwick  T1Warwick (60) [ON] [#]  (50 YA) (18.09.2022 / 21:39)
Grand Blue
30 lần được cảm ơn!
Nhiều game online quá
Tử Thần  Tử Thần (6064) [VIP] [ON] [#]  (250 YA) (22.09.2022 / 08:15)
✇Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình✇
41072 lần được cảm ơn!
Đã cập nhật thêm game dỏm
anhlll  anhlll (37) [Off] [#]  (13920 YA) (23.09.2022 / 23:59)
Gamer never dead
7 lần được cảm ơn!
S con game Rise of eros k cài dc nhỉ ae
Bạn cần đăng nhập để bình luận
  Tổng số: 39
1 2 3 4 >>

Cùng chuyên mục
[Game OFFLINE The Escapists 2: Pocket Breakout - VƯỢT NGỤC 2] VIỆT HOÁ cho ANDROID
[Game Android] Giang Hồ Mất Mạng Tiếng Việt
[Game Android] Unruly Heroes Việt Hóa
[GAME ANDROID] Nine Nights - Cửu Dạ - Game hành động nhập vai phong cách NINJA cực hấp dẫn
[Game Android] Citampi Stories Tiếng Việt
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ
Diễn đàn hack game Android Việt Nam | Game mod cho Android
Developer: Võ Thanh Trung
Diễn đàn được phát triển bởi tất cả thành viên, cảm ơn các bạn!