Thời gian hiện tại: 06:20 - 30/09/2022
Xin chào, khách! Hãy đăng nhập để tắt quảng cáo!
Đăng nhập | Đăng ký
Trang chủ YA4R
Công cụ & bài viết hay

Lần hoạt động

Diễn đàn | Khu vực Android | Games hack cho Android
Tìm kiếm
1 2 >>
Tử Thần  Tử Thần (4896) [Off] [#]  (1190 YA) (15.09.2022 / 22:02)
Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình ?
22617 lần được cảm ơn!
Xem lại phần 1: forum/index.php?id=188258&page=1
Xem lại phần 2: forum/topic-share-game-offline-phan-2-189871.html
Xem lại phần 3: forum/index.php?id=191682&page=1
Xem lại phần 4: kiếm ko ra...
Xem lại phần 5: forum/topic-tong-hop-game-offline-hack-mod-phan-5-cho-android-196972.html
Xem lại phần 6: forum/topic-tong-hop-game-offline-hack-mod-phan-6-cho-android-197708.html
Xem lại phần 7: forum/index.php?id=198542&page=1
Xem lại phần 8: forum/index.php?id=199424&page=1


Lưu ý: Game sẽ được cập nhật thêm vào top dần theo thời gian (mình sẽ đào lên cho các bạn biết khi cập nhật) cập nhật cho tới khi top đạt tới giới hạn chữ, và ko thể thể thêm được nữa, thì top phần mới sẽ ra đời ...


641. World War 2: Strategy Battle
Google Play: https://play.google.com/store/ ... attle
Link tải mod (tiền+sao+svip 30 ngày)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/6054d7e9cb44a0c9fff100b890704055/0f1e0b567a17ce7a98e2fdb1c6ee69f2/Screenshot_2022-09-13-21-56-13-486_com.worldwar2.strategygames.tacticsbattle.jpg
https://vietup.net/files/502654d1643095cc3564971eb135774a/ab767dc8ca81e87eef7092c7354fc7b8/Screenshot_2022-09-13-21-55-27-472_com.worldwar2.strategygames.tacticsbattle.jpg
https://vietup.net/files/5d3ce599c8c1b3662c01bc6748aae790/b4e2eb549c2a7744f67602363c4d1c18/Screenshot_2022-09-13-21-51-19-239_com.worldwar2.strategygames.tacticsbattle.jpg
https://vietup.net/files/cb73ec460baf0d896774bcaffe496132/ba972b5dee1c34c7ad7cc5b2b5f97665/Screenshot_2022-09-13-21-56-27-303_com.worldwar2.strategygames.tacticsbattle.jpg

642. Racing Legends
Google Play: https://play.google.com/store/ ... gends
Link tải mod (như hình)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/8bd906b7ef55f8ffd25a01a341890ce3/67f2275ca6856b408de25d9dcae90c8a/Screenshot_2022-09-14-17-05-38-562_com.levelappstudios.racinglegends.jpg
https://vietup.net/files/33cc5d37bf5a6f09bdb2883d6221a28f/7591917c22808d0c2d961c42e1f6904d/Screenshot_2022-09-14-17-06-23-762_com.levelappstudios.racinglegends.jpg

643. The Light: Remaster Edition
Google Play: https://play.google.com/store/ ... vethd
Link tải:
Apk
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Obb
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/234931cc0c1b256287885b3b81649177/4b2755e68242b1480579936e956e1362/Screenshot_2022-09-14-17-19-52-431_com.agaming.svethd.jpg
https://vietup.net/files/f1686cb3ed43dad1704b84cb37709dce/c9e35881eba0533da800088480f38891/Screenshot_2022-09-14-17-24-52-465_com.agaming.svethd.jpg

644. Star Trek Lower Decks Mobile
Google Play: https://play.google.com/store/ ... decks
Link tải mod (xóa qc+free thưởng qc)
https://m.playmods.net/vi/game ... decks

https://vietup.net/files/ddc99838d5bb529c92cce2b5d35fb9f9/274cfb17d77a1b23870a596077aa2c29/Screenshot_2022-09-14-21-33-40-467_com.eastsidegames.lowerdecks.jpg
https://vietup.net/files/57845f661273ef055b5a2ae195c77793/e8218128946129b008082e29f9901a6b/Screenshot_2022-09-14-21-37-00-661_com.eastsidegames.lowerdecks.jpg

645. Lost Socks: Naughty Brothers
Link tải: https://agmod.net/lost-socks-n ... d-12/

646. Rise of Eros
Cảnh cáo game này online 18+ hientai rpg chiến thuật nhé, do Like A Boss em nó share nha, mình sẽ ko chịu trách nhiệm cho con mắt lẫn tâm hồn của bạn nhớ vào game cần tải thêm 1.7gb dữ liệu nữa nhé....
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/4d128ad31939a5309d324ee01505a76e/0bf726a4b93ba2390ef60b4c5c1c5130/Screenshot_2022-09-15-10-48-56-576_com.pinkcore.heros.jpg
https://vietup.net/files/ef45eb49b53608ac135b14adfc3fce4a/b142de980c5ae452394c3dc8d1a05157/Screenshot_2022-09-15-11-43-25-242_com.pinkcore.heros.jpg
2 tấm này nguy hiểm hóa ẩn đi vậy (+/-)


647. Poppy Playtime Việt Hoá
Link tải: https://www.aowvn.org/2022/09/ ... l?m=1

648. Gangstar: Miami Vindication HD Việt Hoá
Link tải: https://www.aowvn.org/2022/09/ ... l?m=1

649. Galaxy Explorers
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .game
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/59fbd9fa348361355d42a908b30f3bc7/3f38a5f3a26791fd876b233c6ebde270/7.jpg
https://vietup.net/files/82c1287b06a186591f9aec7e551199a8/0d00557af51c826ba341d1de236f87cc/8.jpg

650. Thám Tử CrimeBot - Detectives (có tiếng việt)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... mebot

https://vietup.net/files/1152a3dc9715282a8ac8caf21a90b162/065c6fe34b6b1ca75a0b5ca700f9f895/Screenshot_2022-09-15-21-45-38-325_com.testa.crimebot.jpg
https://vietup.net/files/8173af63c5b9254f05dbd56b5c0592b6/7c1d68ba0a9b67b626fd1e3d9da26a7e/Screenshot_2022-09-15-21-45-50-660_com.testa.crimebot.jpg

651. Drain Mansion
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


Vãi bố game, mọi thứ điều bình thường cho tới khi tự nhiên con điên kia đè em ra hấp diêm mà em chả hiểu cái khỉ gì cả !!????
Video test: http://vietup.net/tap-tin/scre ... 03272

https://vietup.net/files/16acb281c6bcbe718852e6ab13abfb05/9113be3c2b55f5bd8b6549f96e4d5fc2/Screenshot_2022-09-16-08-22-26-549_com.Kredyn.DrainMansion.jpg
https://vietup.net/files/a133949c722c1e6054bb91a79a2233e3/85e78ded91f138e5f157ad275920570e/Screenshot_2022-09-16-08-23-53-658_com.Kredyn.DrainMansion.jpg
https://vietup.net/files/cbfd64ad754484df98a115a4b7432a70/c7fcf4d1507acdee30c3e39dc8b99d73/Screenshot_2022-09-16-08-27-34-323_com.Kredyn.DrainMansion.jpg

652. PUBG Crate Simulator
Google Play: https://play.google.com/store/ ... crate
Link tải mod (như hình)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/92d7b718c8e5659be091f7d5181ad0fc/850de1cf71788e0800f9cd9b48665f65/Screenshot_2022-09-16-08-46-37-292_me.theoneint.pubgcrate.jpg

653. Project Clean Earth
Google Play: https://play.google.com/store/ ... e.ecp
Link tải mod (gem đỏ tăng lên khi dùng)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


654. Ý Chí Bất Diệt - Stand Đại Chiến (online)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .ycbd

https://vietup.net/files/5cd28fe955504a45d5f5cddeffbeef5f/250b0dd4c429c9ab75535b00ecad0b4d/Screenshot_2022-09-16-10-24-58-202_com.vuthach.ycbd.jpg
https://vietup.net/files/0bc54bf75598423a21c4d2f4f34b88e8/3269c79279469c79e32645b8ab448cc5/Screenshot_2022-09-16-10-33-32-268_com.vuthach.ycbd.jpg
https://vietup.net/files/ce4f4462c85397dce64fb31e7c0c00da/c30671584190a925103ec62a394de6ad/Screenshot_2022-09-16-10-36-25-997_com.vuthach.ycbd.jpg
https://vietup.net/files/17648aca0152921b1bf531f8d3357924/7eacb2f5b58915af281c1eb31bd8ebc4/Screenshot_2022-09-16-10-41-24-901_com.vuthach.ycbd.jpg

655. Girls Gun War :Shooting Games
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ar.gp

https://vietup.net/files/5a02bc13ab745059029b054c1b5e0c22/513e5ad9296e42f945c717bc80108f2b/Screenshot_2022-09-16-17-20-18-817_com.adventure.girlsgunwar.gp.jpg
https://vietup.net/files/94d01113aab5aa56e0717b391afc97c5/094788a8adbc9e0444563f887dcda5cf/Screenshot_2022-09-16-17-18-24-877_com.adventure.girlsgunwar.gp.jpg
https://vietup.net/files/9860a954759b83a637955467901f61eb/8e00eec8653e62d642a331261f027cc9/Screenshot_2022-09-16-17-12-33-030_com.adventure.girlsgunwar.gp.jpg

656. SNIPER ZOMBIE 2: Crime City
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ombie
Link tải mod (có tiếng việt mà lại ko có trong quốc gia Việt Nam ảo lòi thật )
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/37f2a61012a60ffc892d63842efb281b/1c1271c6ce81c98d6f50e93c6715f0d1/Screenshot_2022-09-16-17-43-20-176_vng.sniper.shooting3d.zombie.jpg
https://vietup.net/files/0e5faa59ae6ff1463a9a1870e0b20c0c/9cfce4d26cfed63e3edc5af8acabde54/Screenshot_2022-09-16-17-43-43-676_vng.sniper.shooting3d.zombie.jpg
https://vietup.net/files/0c6d5ccbff2f061b3ea888715e2db0c1/f804f3aabeba513d24c10f5365b72dbc/Screenshot_2022-09-16-17-44-32-910_vng.sniper.shooting3d.zombie.jpg
https://vietup.net/files/48fcfc08c71385162736956d16d89d42/3b862e98b075134ab0cb36bc638cb275/Screenshot_2022-09-16-17-44-41-945_vng.sniper.shooting3d.zombie.jpg
https://vietup.net/files/0fdd6f12e1615c004a55419a8172ec75/3264b8b229f0ff5d06cbdd13d191acd5/Screenshot_2022-09-16-17-44-48-255_vng.sniper.shooting3d.zombie.jpg

657. War Legends Military Zone Game
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ngsim
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/03521ada5af5e2bbc20d084b6eb186d4/c69dc7f452a200e21011f803b22804b6/Screenshot_2022-09-16-21-27-44-851_com.inspectorstudios.armywarzoneshootingsim.jpg
https://vietup.net/files/4692dd1823425a39e14d1c07000e7ab3/1382e4826168e83cfc8a89eb589012d8/Screenshot_2022-09-16-21-30-58-868_com.inspectorstudios.armywarzoneshootingsim.jpg

658. Hell Survivors
Google Play: https://play.google.com/store/ ... vivor
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/8a38fd0c6241703826626f719153f4d5/8c85429c066f287ec2746e14cb2cdf33/Screenshot_2022-09-16-21-36-26-154_com.fisherking.HellSurvivor.jpg
https://vietup.net/files/5da48232798432e79d89ebcccd7cc6b3/89851550365cfa5a170f7ff6d9daf921/Screenshot_2022-09-16-21-39-24-873_com.fisherking.HellSurvivor.jpg

659. Viva Project 1+2
Google Play p1: https://play.google.com/store/ ... inobu
Google Play p2: https://play.google.com/store/ ... nobu2
Link tải mod p1 (xóa qc p2 tạm thời ko có mod)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


660. Mount and Magic
Google Play: https://play.google.com/store/ ... tMage
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/e57c9fcfecd9208c5150218f557dbd19/9b2e28eb503b4794b0b5c3dd0dd54556/Screenshot_2022-09-17-21-21-54-522_com.oubite.KnightMage.jpg

661. Brave Farm Survival
Google Play: https://play.google.com/store/ ... eFarm
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


662. Laid-Back Virtual Lake Motosu
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .lbca
Link xem: forum/game-laid-back-camp-virtual-lake-motosu-trai-thuc-te-ao-tren-nui-phu-si-cho-android-189616.html
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


663. Soldiers Of Vietnam - American
Google Play: https://play.google.com/store/ ... etnam
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/2cb224f8e056395af7bfe923e47d78a3/4fd84d878115d54a4552e4f0e6f942f4/Screenshot_2022-09-19-21-43-44-260_com.PoshToffeeGames.SoldiersOfVietnam.jpg
https://vietup.net/files/17e8e332fb162fd692d0f65f8bdf67be/f168153b528f76288018890c028d3295/Screenshot_2022-09-19-21-44-12-199_com.PoshToffeeGames.SoldiersOfVietnam.jpg
https://vietup.net/files/e3ba8fde9cd600612d21e457c3958975/ab04938db6f581c010b5312d1c409101/Screenshot_2022-09-19-21-47-05-479_com.PoshToffeeGames.SoldiersOfVietnam.jpg

664. East Trade Tycoon
Google Play: https://play.google.com/store/ ... pFirm
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/5ede8179db88122bae06bbde456ac379/782c9ea71ddef43a19856ae35cd65793/Screenshot_2022-09-21-21-48-32-378_com.DefaultCompany.ChinaTopFirm.jpg
https://vietup.net/files/3caf16416bab451c424894b93dc43e4b/502ae05f6a6f0b6efa736dde0c971711/Screenshot_2022-09-21-21-49-46-943_com.DefaultCompany.ChinaTopFirm.jpg

665. Momentum: Turn Based Roguelite
Google Play: https://play.google.com/store/ ... entum
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


666. METEL HORROR ESCAPE
Google Play: https://play.google.com/store/ ... Metel
Link tải mod (gợi ý và xóa qc)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/6f3f1cdafd49e80f0124020a275d733c/30f4cd07ffab6e0306b08434e38d2c6f/Screenshot_2022-09-21-22-23-15-009_com.LinkedSquad.Metel.jpg
https://vietup.net/files/11ff467c63ca7bd014106a3be03a722e/cc7559173103d9501dfbd721b7083e45/Screenshot_2022-09-21-22-25-45-402_com.LinkedSquad.Metel.jpg

667. Jump all star Mugen(Add new character module)
Link tải: https://m.playmods.net/vi/game ... odule)/com.qiya.babycard.ssvs2

668. HAWK: Ban may bay Bắn ruồi
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ooter
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


669. Pocket Academy 3
Google Play: https://play.google.com/store/ ... hool3
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/5faf15b1cdea1e62f3de2da9a069fe08/cad289933b4a49f203fe2fdcf10fcb9f/Screenshot_2022-09-22-07-52-25-156_net.kairosoft.android.school3.jpg
https://vietup.net/files/b9a2e8a693d3487a48e9eba9f93b74af/3c491977bc7be6036324b9de10f815a7/Screenshot_2022-09-22-07-59-36-900_net.kairosoft.android.school3.jpg

670. Pocket Stables
Google Play: https://play.google.com/store/ ... se_en
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/1e68e4764de8e5c7713e05ebbe464535/59fd033a2de3bc87962411368496d912/Screenshot_2022-09-22-08-06-40-269_net.kairosoft.android.horse_en.jpg
https://vietup.net/files/f9c8ede4890f994020acc0056bdde241/821a743bce55b24cabf59a4f25c606c3/Screenshot_2022-09-22-08-09-54-395_net.kairosoft.android.horse_en.jpg

671. Hands 'n Guns Simulator
Google Play: https://play.google.com/store/ ... lator

https://vietup.net/files/435e37785e188574ca4f95927623615c/3a59dfadcdf46c43e8d9fed140526318/1.jpg
https://vietup.net/files/e84bf024d9e500f36017612619ab80f0/879604e798d065488fa164447efa2def/2.jpg
https://vietup.net/files/eac9420b75dc3df83b6a15bad45b13e3/b145b5105aadfb031cb02afaf14c4e0f/3.jpg
https://vietup.net/files/456d66402987110dca39f2d9b5c1f9d9/57143630e3ee35523a33e9e68d072b9c/4.jpg

672. DOS Emulator
Google Play: https://play.google.com/store/ ... pture
Link tải mod (full)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://play-lh.googleusercontent.com/iVJ1_DgyO1d8J-fXeR9VvJA_20w_hR1eWA6_VlbVgSRuCxj8ji4U-kn1DZoFqYg1kaM_=w1052-h592
https://play-lh.googleusercontent.com/h4SUJMRddu83GlXX_CM11Zv_X1R_s8ZMmMzONHzYC0ZKPYYQEbvlgkpQFN-g9jMI9w=w1052-h592
https://play-lh.googleusercontent.com/cKW8CiOMB1pGWL2yE2dOU9UOigJfARpmWNYQs10PxugEJm1bW_sVRbm_zIOQ-nC69Q=w1052-h592
https://play-lh.googleusercontent.com/zZg8jZ9g7-fza1dM1ddii8-2HetCmPKFRuFYfW2RNgsoq3LUwyrUwFKHSFeOwtnsC4M=w1052-h592

673. Green's Secret: Idle (cần mạng chạy)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... erafk
Link tải mod (chọn 1 trong 2 bản mod menu hoặc tiền)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Hoặc
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/0e62a9ca59bf6ff55946c1d8ae73aea2/d94da66d13edb160e3eff61471573178/Screenshot_2022-09-24-09-42-35-613_com.apollo.superafk.jpg
https://vietup.net/files/2421d969cba8f04d2e911743e2772feb/4c261ecfcc1efc220c05d06f94e4a3b7/Screenshot_2022-09-24-09-42-13-421_com.apollo.superafk.jpg
https://vietup.net/files/5f3d25243c730ad7afb66811521bc754/72eb755546d22f7179d3f9b34c0c04ee/Screenshot_2022-09-24-09-42-00-358_com.apollo.superafk.jpg
https://vietup.net/files/c40c27d55cfdfc2f62a66b8fc003a365/757015545e2b1f93bc642c9ac772619c/Screenshot_2022-09-24-09-38-58-331_com.apollo.superafk.jpg

674. Cowboy Hunting: Dead Shooter
Link tải mod
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/57637d0c70b1ee582083ef919355f059/d7f49adde707aa849f22575f14850004/Screenshot_2022-09-24-10-05-12-808_com.cowboyhuntingdeadshootinggame.jpg
https://vietup.net/files/3a5623fa838b306522399da9efea4dd4/1695cdda427bd9a716cca867392642bc/Screenshot_2022-09-24-10-01-15-164_com.cowboyhuntingdeadshootinggame.jpg
https://vietup.net/files/1af1f9111025b8f5acf92598821538a4/678eaa51a2308b72b2f2fc34517dcd07/Screenshot_2022-09-24-10-01-55-232_com.cowboyhuntingdeadshootinggame.jpg
https://vietup.net/files/04fe90f5bb9a26e2763f141b8a0a8ef3/25095944af245c845134d63b06eae5a6/Screenshot_2022-09-24-10-04-25-708_com.cowboyhuntingdeadshootinggame.jpg

675. Evil Lands: Online Action RPG (online)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... lands
Link tải mod (menu mod)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/1d1587f5f5251014fd790d7c36597df9/ec5b2b6e42084993a35bf8fc062bf440/Screenshot_2022-09-24-10-20-36-476_com.ragequitgames.evillands.jpg
https://vietup.net/files/d861469615d5eac4185dc8f560fbf6d5/88e10acd950f950e5149507577360a43/Screenshot_2022-09-24-10-22-04-616_com.ragequitgames.evillands.jpg
https://vietup.net/files/3775b6c6dfe4c60a969136628b73c905/0b139ec58b9ea75db4f282450721eac2/Screenshot_2022-09-24-10-28-26-304_com.ragequitgames.evillands.jpg
https://vietup.net/files/5f20811d967685654242f53f9b5d5c73/31b68ddf6c54537727e8e43e73d94783/Screenshot_2022-09-24-10-29-12-886_com.ragequitgames.evillands.jpg

676. Space Commander: War and Trade
Google Play: https://play.google.com/store/ ... ander
Link tải mod (tiền)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/b06f40376358e8a4ba5dbe0a28d9d9f1/b10d9fa80bd9a97e4da4fa9a6d02bbe3/Screenshot_2022-09-24-14-51-23-488_com.HomeNetGames.SpaceCommander.jpg
https://vietup.net/files/7093289a1e39a75a765047450314fb68/c249153005f21ef493cd5dfb786e2e22/Screenshot_2022-09-24-14-55-01-715_com.HomeNetGames.SpaceCommander.jpg
https://vietup.net/files/6343e245ba5937fc8ec0cd760cc88209/4498b800cda0c8d03d524c7515216dcd/Screenshot_2022-09-24-14-58-21-715_com.HomeNetGames.SpaceCommander.jpg

677. The Twins: Offline Ninja Game
Google Play: https://play.google.com/store/ ... unter
Game cần mạng chạy mà nó la offline quỳ...

https://vietup.net/files/68ba2bc680a605874e1d1931abf782f9/4bad3acf74d4da3b7933425ff130832e/Screenshot_2022-09-24-21-37-40-611_the.twins.legend.of.shadow.ninja.monster.hunter.jpg
https://vietup.net/files/e9e79bfaacf27f39d3249d306d7eb48f/93031d74ba1e9be48afdb1cf4a08634a/Screenshot_2022-09-24-21-41-46-260_the.twins.legend.of.shadow.ninja.monster.hunter.jpg
https://vietup.net/files/7f9e6bff8d96ccb3a692d3d965f10971/b1c5db4c6f7426605f9327396683674b/Screenshot_2022-09-24-21-46-22-122_the.twins.legend.of.shadow.ninja.monster.hunter.jpg
https://vietup.net/files/646410963f0704bb10af0b780325b0e3/595627c14659dc4ae000221b43c791aa/Screenshot_2022-09-24-21-40-13-864_the.twins.legend.of.shadow.ninja.monster.hunter.jpg

678. Counter Strike Source Việt Hóa (Steam Version)
Link Steam: https://store.steampowered.com ... urce/
Tải Source Engine Apk v1.14
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Tải Counter Strike Source Apk v1.06
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Tải Data 1
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Tải Data 2
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Tải patch Việt Hóa
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


Hướng dẫn sử dụng: Tải 2 apk về cài đặt, Tải 2 cái data về giải nén data 1 và giữ nguyên data 2 exe cho chung vô thư mục srceng, Tải Patch Việt Hóa về đọc file txt và làm theo hướng dẫn, Xong rồi giờ mở Counter Strike Source Apk Nhấn CAUNCH chiến game hoi ....(sau khi làm xong tất cả bước trên dung lượng game sẽ tương đương 6.21gb nhé, cảm ơn bạn Duy An Nguyễn đã patch Việt Hóa game này)

https://vietup.net/files/273bfa1cd4fcbc42389d1b0d39c293e0/a60b73721cad1c6ef649e9b20b43807a/Screenshot_2022-09-24-16-26-29-493_com.valvesoftware.source.jpg
https://vietup.net/files/fcea834d08ed0f7c96cab53680329d0f/70de03c5509a35d2dc2d7038bf1f27d2/Screenshot_2022-09-24-16-37-21-954_com.valvesoftware.source.jpg

679. The Sims 3 - World Adventures việt hóa (Java - Việt Hóa ko dấu)
Link tải giả lập: https://play.google.com/store/ ... oader
Link tải game: (tự chọn,tốt nhất là dùng màn hình 240x320)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!

Link dự phòng 240x320
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


Hướng dẫn sử dụng: Tải giả lập lẫn file game jar về, mở giả lập nhấn vào ô tròn đỏ dấu + chọn thư mục có file jar vừa tải về, nhấn vào file jar đó đợi xử lý, xong setting các kiểu nếu bạn rành về giả lập, còn ko bạn để mặc định rồi nhấn bắt đầu đến chơi....

https://vietup.net/files/ccabdf621f04e5ab1b42004b7534fbf6/389e4fc0db088e5fee65ecf497daaea8/1.jpg
https://vietup.net/files/388cda70a02b45c7939850eb9e5ff30a/6d65a55a4ca02755202f4c477f0018d5/2.jpg
https://vietup.net/files/09a81c665fa8b09c5b66e299c9da698b/89bb87beed0fa4d4c59dd8baf825d4d5/3.jpg
https://vietup.net/files/bfb393656e0a4547e43a44333d5ffc32/ca502a61e1af44f6d50a72a62e79e566/4.jpg

680. Battle Royale Fire Prime War (cần mạng chạy)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... .game
Link tải mod (như hình)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/c201bfe708e43bee35909bf0896c9904/2e1a6f2c7de1fb8ba5c81fb5093ab9f6/Screenshot_2022-09-24-21-55-47-752_com.firstanvilgames.battle.shooter.fps.Battleground.game.jpg
https://vietup.net/files/4c757cd1ad7c789570a8c530e59acad3/8f642bd3abeae896509a87764c92a314/Screenshot_2022-09-24-21-56-14-835_com.firstanvilgames.battle.shooter.fps.Battleground.game.jpg
https://vietup.net/files/2bddbb4687f895071fb7f3c64f383b78/25b549aaf19a732387e3144c0e525c42/Screenshot_2022-09-24-21-56-44-406_com.firstanvilgames.battle.shooter.fps.Battleground.game.jpg
https://vietup.net/files/b276cfae5dddcc8e233ca5d964e5f5f9/66078ce28fb78fca27218bf5b69198bc/Screenshot_2022-09-24-22-00-35-104_com.firstanvilgames.battle.shooter.fps.Battleground.game.jpg

681. Wolfenstein 3D
Link tải: https://m.apkpure.com/vn/wolfe ... .Wolf
Hoặc: https://play.google.com/store/ ... 3dexe

Ngoài ra toàn bộ game của hãng Player for Software cũng tương tự

https://vietup.net/files/eebaa9efe083805919ae0aba2af15ea9/654c6bcaa09348d3f34da54b25857c81/Screenshot_2022-09-26-16-02-33-695_com.RetroArtSoft.Wolf.jpg
https://vietup.net/files/1e7120c5fbfd2fab7e2e56d7c15d51a4/bb662150c5dd4b0ce2f5259082e022e4/Screenshot_2022-09-26-16-09-43-798_com.RetroArtSoft.Wolf.jpg

682. Raft Survival Forest 2
Google Play: https://play.google.com/store/ ... orest
Link tải mod (tài nguyên ko giảm khi dùng)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/aed3b1ab82a85cbeeb27e59e5acd8992/f09b9f58d9328ce2805b1aab907bf545/Screenshot_2022-09-26-21-19-33-045_com.tryfoot.raft.survival.forest.jpg
https://vietup.net/files/8de6446913887914f420b65cf155503c/c7323c83aeb679137f4d7bd9804e9f0d/Screenshot_2022-09-26-21-21-25-928_com.tryfoot.raft.survival.forest.jpg
https://vietup.net/files/99f1bc3a3cd3aadab77d6a5804649673/798a0c73df104c477626cb70de1c9b2e/Screenshot_2022-09-26-21-25-32-481_com.tryfoot.raft.survival.forest.jpg

683. 地下城進化版 (cần mạng)
Google Play: https://play.google.com/store/ ... 62.md
Link tải mod (free thưởng qc)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/4e125865d0522936fe8ab07509a26d9d/ffbd627aa993a60d2918f76c02c2ac17/Screenshot_2022-09-26-21-44-02-816_com.ultralisk.gameapp.game162.md.jpg
https://vietup.net/files/e9104e3b712e40feb22f7d094f53a1b6/b362f299265330679dc1dd1a1ac2f80a/Screenshot_2022-09-26-21-44-07-438_com.ultralisk.gameapp.game162.md.jpg

684. 火影忍者单机版
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


https://vietup.net/files/dcbf74c9727b7a2b288a4d82f6e8db78/ca2ad104aab7773a07c41d0a42a3afae/Screenshot_2022-09-27-09-45-39-786_com.jarworld.blh.nvn.jpg
https://vietup.net/files/87ab52d409e9b98dc7d37447628849a4/6083756c08abf32d2ca5917308eff643/Screenshot_2022-09-27-09-46-00-906_com.jarworld.blh.nvn.jpg
https://vietup.net/files/32f9e2c039d687b5011689bc5b3ea860/15f9cfd24094fd363412c6c2227b5d80/Screenshot_2022-09-27-09-49-56-811_com.jarworld.blh.nvn.jpg

685. Mugen Grim Reaper VS Naruto Jin Minggai
Link tải:
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


686. DeadKind: Survival Project
Link tải: https://play.google.com/store/ ... bPgCg
Hoặc: forum/game-deadkind-apocalyptic-survival-demo-test-cho-android-195778.html
Hoặc: https://apkcombo.com/deadkind- ... kind/

https://vietup.net/files/49a32653335e6360d6d7d8ece1fa9b06/99dd3f4090d8fdc6500119f270ae60f6/Screenshot_2022-09-27-08-47-15-943_com.starsamong.deadkind.jpg
https://vietup.net/files/94f8f83471c74ba45383c4e5747f92dc/82f8a7a4f39007eb420713f797fdc3d0/Screenshot_2022-09-27-08-49-04-763_com.starsamong.deadkind.jpg
https://vietup.net/files/7b473673bb9609a91f5d5b2f9f914796/bd0aa06e0731ff5e8f592e1a997d740d/Screenshot_2022-09-27-08-51-59-698_com.starsamong.deadkind.jpg
https://vietup.net/files/5113e28ef020b0bb6eb31bfed8f64007/66b3c4949fbf83d96b1b6688999393b0/Screenshot_2022-09-27-08-56-01-211_com.starsamong.deadkind.jpg
https://vietup.net/files/9160a46f5f91e160d4fa97116fb380fb/0baf20dc85bbee8f3784ee46b2310239/Screenshot_2022-09-27-08-57-56-046_com.starsamong.deadkind.jpg

687. New Revolution Open-World Survival
Link tải: forum/game-android-new-revolution-open-world-survival-198088.html
Hoặc: https://m.apkpure.com/new-revo ... Alpha

688. Dead Dawn
Link tải: forum/game-dead-dawn-binh-minh-tu-than-song-sot-trong-hau-tan-the-cho-android-187742.html
Hoặc: https://m.apkpure.com/dead-daw ... ddawn

689. Viva Project 2
Google Play: https://play.google.com/store/ ... nobu2
Link tải mod (mở khóa nhân vật)
Link đã bị ẩn bởi tác giả
Bạn cần cảm ơn bài viết này để xem được link ẩn!


690. Day Before Die
Google Play: https://play.google.com/store/ ... redie

https://vietup.net/files/1c1663537e7f2928257d2b2d46e522b1/0905b23473f9d66601cdf80b5d0434b2/Screenshot_2022-09-27-10-37-34-427_com.jsgamez.daybeforedie.jpg
https://vietup.net/files/db7fe60898e68f4be94de507705c00fd/3a105daa1c8fbfac8b3ebf94636f2027/Screenshot_2022-09-27-10-41-38-465_com.jsgamez.daybeforedie.jpg
https://vietup.net/files/c80c29a564998aa2539e82abd26315d7/6df40e12c887e93f048f0de2ac1e23dc/Screenshot_2022-09-27-10-42-24-932_com.jsgamez.daybeforedie.jpg

Doom 3
forum/game-doom-3-mobile-dem-den-kinh-hoang-cho-android-179565.html
Doom 1+2 (game có cheat hack sẵn)
https://pdalife.com/doom-andro ... .html
https://pdalife.com/doom-ii-an ... .html
Return To Castle Wolfenstein Việt Hóa
forum/game-return-to-castle-wolfenstein-viet-hoa-cho-android-197927.html
Quake 1+3
https://pdalife.com/quake-i-an ... .html
https://pdalife.com/quake-ii-a ... .html
forum/game-quake-2-touch-hd-remaster-to-pc-2018-cho-android-160284.html
https://pdalife.com/quake-3-ar ... .html


Phía dưới bài viết đầu topic #1 của tôi có 1 nút cảm ơn
Chỉ cần bấm vô nút đó là topic sẽ tự mở link

Ảnh minh hoạ:
https://imgur.com/qPCLI4N.png

Việc bạn bình luận "cảm ơn" là 1 việc vô nghĩa vì topic sẽ không mở link
Và coments của bạn sẽ tính là Spam
Nếu muốn tỏ lòng tri ân đến tôi thì xin đừng coments cảm ơn bừa bãi vì các coments đó sẽ bị xoá
Nghiêm trọng hơn các bạn sẽ bị khoá nick!!!

Đã chỉnh sửa bởi Tử Thần (27.09.2022 / 11:06) [5]
Uruguay  Uruguay (1) [Off] [#]  (10 YA) (16.09.2022 / 07:27)
0 lần được cảm ơn!
Đù má game trinh thám lại đấu thường leo rank là sao Hêy hung thủ use tắc kồ hả
Tử Thần  Tử Thần (4896) [Off] [#]  (1190 YA) (16.09.2022 / 07:54)
Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình ?
22617 lần được cảm ơn!
# Uruguay (16.09.2022 / 07:27)
Đù má game trinh thám lại đấu thường leo rank là sao Hêy hung thủ use tắc kồ hả
Tử Thần  Tử Thần (4896) [Off] [#]  (1190 YA) (17.09.2022 / 21:28)
Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình ?
22617 lần được cảm ơn!
Đã cập nhật thêm game
kvodang04  kvodang04 (12) [Off] [#]  (120 YA) (18.09.2022 / 08:51)
2 lần được cảm ơn!
quá rise of eros nét căng đét
Tử Thần  Tử Thần (4896) [Off] [#]  (1190 YA) (18.09.2022 / 08:59)
Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình ?
22617 lần được cảm ơn!
# kvodang04 (18.09.2022 / 08:51)
quá rise of eros nét căng đét
Kingyou  Kingyou (223) [Đại Gia] [Off] [#]  (5230 YA) (18.09.2022 / 09:29)
Bật nắp quan tài tìm người tri kỷ
123 lần được cảm ơn!
để xem trong đây có game gì hay không
Đã chỉnh sửa bởi Kingyou (18.09.2022 / 09:30) [1]
T1Warwick  T1Warwick (16) [Off] [#]  (180 YA) (18.09.2022 / 21:39)
8 lần được cảm ơn!
Nhiều game online quá
Tử Thần  Tử Thần (4896) [Off] [#]  (1190 YA) (22.09.2022 / 08:15)
Các ngươi có đang nghe thấy tử thần gọi tên mình ?
22617 lần được cảm ơn!
Đã cập nhật thêm game dỏm
anhlll  anhlll (35) [Off] [#]  (13780 YA) (23.09.2022 / 23:59)
Gamer never dead
2 lần được cảm ơn!
S con game Rise of eros k cài dc nhỉ ae
Bạn cần đăng nhập để bình luận
  Tổng số: 16
1 2 >>

Cùng chuyên mục
Game Tiên Tú Kiếm Duyên Lục Việt Hóa Cho Android
Lonely survivor Tiếng Việt mod tiền - tựa game tương tự vampirie surival cho Android
Game Sword Hunter Cho Android
Game Isekai Tái Sinh Thành Chiến Binh Mùa 2 v2.0 Việt Ngữ Cho Android
GTA San Andreas v2.00 Việt Hoá+Mod CLEO Menu cho Android
Lọc theo tác giả
Xem chủ để ngoại tuyến (Offline)

Trong diễn đàn

Sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống
Trang chủ
Diễn đàn hack game Android Việt Nam | Game mod cho Android
Developer: Võ Thanh Trung
Diễn đàn được phát triển bởi tất cả thành viên, cảm ơn các bạn!